Programmet tar ikke opp nye studenter

Utviklingsforstyrrelser (ADHD, Asperger og Tourettes syndrom) og løsninger i arbeidslivet (10 stp)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
10
Studiets varighet:
½ år
Studiestart:
Vår 2013
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Bestemmes av samarbeidspartner.

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig

HiØ VIDERE