English version of this page

Studieverksted

Studieverkstedet - student hjelper student - i Fredrikstad og Halden.

Drop-in-timer for hjelp til oppgaveskriving i semesteret.

Studentassistentene våre kan hjelpe deg med:

  • å forstå oppgaveteksten
  • formulering av en problemstilling
  • strukturering av oppgaven
  • å komme i gang med skrivingen
  • å komme videre med skrivingen?
  • drøfting og utvikling av et akademisk språk
  • referanseteknikk

Verdt å merke seg:
Studentassistentene leser ikke korrektur eller gir faglig veiledning - og de har taushetsplikt.
Ved hjemmeeksamen gis det ikke veiledning på innhold og bruk av litteratur, men kun veiledning på struktur og referanseteknikk.

Emneord: studieverksted, akademisk skriving, oppgaveskriving, veiledning, studentassistenter
Publisert 29. mai 2018 00:23 - Sist endret 4. aug. 2022 13:46