Søke eksterne forskningsmidler

Hvis du skal søke om eksterne forskningsmidler, kan du få hjelp og støtte fra oss i forskningsenheten. For at vi skal kunne gi best mulig støtte, er det fint om du tar kontakt så tidlig som mulig i prosessen.