Forskningsprosjekt og finansiering

Når du skal søke om eksterne forskningsmidler, er det en klar fordel å være tidlig ute med å planlegge søknaden. Hvis du går svanger med slike planer, kan du lese de kortfattede interne rutinene for søknader om eksterne forskningsmidler. Hvis du vet at du vil trenge administrativ støtte i løpet av søknadsprosessen, ta kontakt med oss i forskningsenheten. I tillegg har vi samlet høgskolens interne FoU-relaterte finansierings- og støtteordninger nedenfor.

Søke eksterne forskningsmidler

  • Interne rutiner for å kvalitetssikre og godkjenne søknader om eksterne forskningsmidler
  • Sjekkliste for prosjektleder 

Aktuelle utlysninger

  • Finn informasjon om og lenker til ulike norske, nordiske og europeiske finansieringskilder.

Interne støtte- og finansieringsordninger

  • Søke om FoU-/KU-tid
  • Reisestøtte
  • Søknads- og utenlandsstipend

Formidlingsstrategi for forskningsprosjekter