Ordinnlæring og grammatikk

De to fokusområdene for ressursen er relatert til kompetansemålene i læreplanen for fremmedspråk som direkte tar opp dette:

Ordinnlæring
forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

Innlæring av grammatikk
bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding

Beskrivelsen av tipsene er generell og språkuavhengig, slik at man uansett språk skal kunne hente inspirasjon. Til metodene som trenger forberedelse, finnes maler for utfylling slik at overføringen til eget språk skal bli enklere. Hvert tips er beskrevet ut fra vår foretrukne måte, men det er fritt fram for å tilpasse og legge til der man måtte ønske det. I de tilfellene vi har sett potensiale, har vi kommentert hvordan aktivitetene kan gjennomføres på et høyere nivå. I de andre tilfellene er det en mulighet å gjennomføre aktiviteten i mindre grupper slik at alle elever blir utfordret på sitt språknivå.

Tipsene er samlet spesielt med tanke på begynneropplæringen, men kan også brukes i opplæringen av mer viderekomne – for uavhengig av hvor man er i opplæringen, vil man støte på nye ord og nye strukturer som må læres.

Samlet sett legger ressursen til rette for læring gjennom automatisering ved bruk. Læring i fellesskap, lek og elevaktivisering er andre sentrale trekk. Med en slik tilnærming vil vi påstå at vi kan få flere elever med på den spennende «språkreisen».

Omtale av ressursen i senterets fagdidaktiske tidsskrift Communicare:

Se enkelte av de metodiske tipsene eksemplifisert for språkene fransk, kinesisk, russisk spansk og tysk:

Publisert 30. jan. 2020 11:16 - Sist endret 22. juni 2020 11:41