Ord og grammatikk

De to fokusområdene for ressursen er relatert til kompetansemålene i læreplanen for fremmedspråk som direkte tar opp dette:

Omslag til heftet "Byggeplassen - Ord og grammatikk"

Noen av tipsene er samlet i et eget hefte. 

Omtale av ressursen i senterets fagdidaktiske tidsskrift Communicare:

Se enkelte av de metodiske tipsene eksemplifisert for språkene fransk, kinesisk, russisk spansk og tysk:

Publisert 30. jan. 2020 11:16 - Sist endret 12. juli 2022 14:57