Innlæring av grammatikk

Her finner du noen tips til å variere arbeidet med strukturer på nivå I. Vi har delt inn tipsene i åtte kategorier: "Generelt", "Verb" og "Substantiv", "Adjektiv", "Preposisjoner", "Spørreord", "Ordklassebevissthet" og "Setningsledd". Lykke til!

Generelt

Verb

Substantiv

Adjektiv

Preposisjoner

Spørreord

Ordklassebevissthet

Setningsledd

 

Publisert 28. jan. 2020 12:06 - Sist endret 22. juni 2020 11:54