Heidi Aarum Hansen

Institutt for velferd, ledelse og organisasjon
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608787
+4791738253
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Profesjonsutøvelse, etikk, kommunikasjon og ulike teorier som kan benyttes for å forstå og utvikle saksbehandlingen i barnevernet. Som for eksempel psykososiale teorier som vektlegger ulike former for brukermedvirkning og tiltak som fremmer beskyttelsesfaktorer og hemmer risikofaktorer. I min forskning er jeg spesielt opptatt av å se nærmere på hva saksbehandlere mener er suksessfaktorer i samarbeidet med barnet og familien. I den sammenheng er jeg også opptatt av å undersøke hvordan barns navigering på sosiale medier utfordrer barnevernfaglig praksiser/sosialt arbeid. Jeg har også en faglig interesse av å undersøke hvordan studenter best kan lære praktisk barnevernfaglig arbeid i en utdanningskontekst.

Undervisning

Jeg er programansvarlig for masterstudium i psykososialt arbeid
https://www.hiof.no/studier/programmer/mpsa-masterstudium-i-psykososialt-arbeid-helse-og-sosialfaglig-yrkespraksis/index.html

I denne utdanningen har jeg emneansvar for emne HSPSA 41412 Yrkesrettet fordypning i psykososialt arbeid - arbeid med barn og unge

https://www.hiof.no/studier/emner/hv/2018/host/hspsa41412.html

Jeg er også programansvarlig for videreutdanningene;

Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn

https://www.hiof.no/studier/programmer/omb-tiltak-mot-seksuelle-overgrep-mot-barn-videreutdanning/index.html

Vold i nære relasjoner

https://www.hiof.no/studier/programmer/volnr-vold-i-nere-relasjoner/index.html

Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge

https://www.hiof.no/studier/programmer/volnr-vold-i-nere-relasjoner/index.html

I denne videreutdanningen har jeg også emneansvar for emne HVPBU 10318 Organisering og samordning av tjenestetilbudet til barn, ungdom og unge voksne

https://www.hiof.no/studier/emner/videre/2019/var/hvpbu10318.html

Bakgrunn

Bachelorutdanning i sosialt arbeid.

Hovedfag i sosialt arbeid.

PhD i sosialt arbeid.

Jeg har i tillegg mange års erfaring fra ulike nivåer i den kommunale barneverntjenesten, både som saksbehandler og leder. Jeg har også vært ansatt som førstekonsulent ved fylkesmannsembetet i Østfold. Har vært ansatt her på HIØ siden 2002.

 

 

 

 

 

Publikasjoner

 • Kvakic, Minela; Fineide, Mona Jerndahl & Hansen, Heidi Aarum (2021). Navigering med ustø kurs: Om bruk av digitale og sosiale medier i barnevernet. Tidsskriftet Norges Barnevern. ISSN 0800-1014. doi: 10.18261/ISSN1891-1838-2021-03-02.
 • Gerdts-Andresen, Tina & Hansen, Heidi Aarum (2021). How the Child’s Views is Weighted in Care Order Proceedings. Children and Youth Services Review. ISSN 0190-7409. 129. doi: 10.1016/j.childyouth.2021.106179.
 • Björktomta, Siv Britt & Hansen, Heidi Aarum (2020). Social Work, Children and the Digital Knowledge Landscape: New Possibilities and Challenges. I Svalastog, Anna Lydia; Gajović, Srećko & Webster, Andrew (Red.), Navigating Digital Health Landscapes: A Multidisciplinary Analysis. Palgrave Macmillan. ISSN 978-981-15-8205-9. s. 223–244. doi: 10.1007/978-981-15-8206-6_11.
 • Gerdts-Andresen, Tina & Hansen, Heidi Aarum (2020). Barnets rett til å bli hørt. En analyse av hvordan barnets uttalelser blir vektet av fylkesnemnda når det skal fattes vedtak om omsorgsovertakelse. Tidsskriftet Norges Barnevern. ISSN 0800-1014. doi: 10.18261/ISSN.1891-1838-2020-04-03.
 • Björktomta, Siv-Britt & Hansen, Heidi Aarum (2018). Child welfare services and social media - Childhood, being and becoming in a digital society. Croatian Medical Journal. ISSN 0353-9504. 59(2), s. 90–92. doi: 10.3325/cmj.2018.59.90. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Heidi Aarum; Björktomta, Siv-Britt & Svalastog, Anna Lydia (2017). Digital society generates new challenges on child welfare services. Croatian Medical Journal. ISSN 0353-9504. 58(1), s. 80–83. doi: 10.3325/cmj.2017.58.80. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Heidi Aarum (2013). Sammen - Om å skape respektfulle møter i det barnevernsfagligearbeidet. I Skærbæk, Eva & Lillemoen, Lillian (Red.), Verdi og verdighet: etikk i praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-40147-4. s. 73–87.
 • Hansen, Heidi Aarum (2009). Å ta barnets perspektiv - en studie om hva sosalarbeidere gjør for å ivareta barnet i situasjonen. Tidsskriftet Norges Barnevern. ISSN 0800-1014. 86(4), s. 246–259.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansen, Heidi Aarum (2015). Barnevernets stemmer: En diskurs og profesjonsteoretisk orientert analyse av fenomenet barnevernfaglig kompetanse. Gøteborgs universitet. ISBN 978-91-86796-96-9. 293 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gerdts-Andresen, Tina & Hansen, Heidi Aarum (2021). The Child's Right to be heard before Regulation of Contact Rights, when placed in Public care.
 • Kvakic, Minela; Fineide, Mona Jerndahl & Hansen, Heidi Aarum (2021). Navigating with unstedy course: -Norwegian Child Welfare Workers Use of Digital and Social Media.
 • Gerdts-Andresen, Tina & Hansen, Heidi Aarum (2021). The Child’s Right to Express its View: An Analysis of how the Child’s Views are weighted in care orders.
 • Hansen, Heidi Aarum (2019). Fra melding til tiltak.
 • Hansen, Heidi Aarum (2018). How digital society Challenges child welfare practices - From social workers perspective.
 • Hansen, Heidi Aarum (2018). Child Welfare practices up Close: exploring the Educational Context.
 • Hansen, Heidi Aarum (2018). Social Services in the Knowledge Landscapes.
 • Hansen, Heidi Aarum & Björktomta, Siv Britt (2017). Is social media a way for professionals to communicate with children?
 • Hansen, Heidi Aarum & Björktomta, Siv Britt (2017). Challenges for child welfare services in the digital society.
 • Hansen, Heidi Aarum (2016). Maktkamp om å vite hva barn trenger. Fredriksstad Blad.
 • Hansen, Heidi Aarum (2014). Etiske implikasjoner i barnevernet: Forholdet mellom fag, forvaltning og politikk.
 • Hansen, Heidi Aarum (2004). Dette fikk vi til! Hva vektlegger sosialarbeidere i arbeide med barnet og foreldrene i saker hvor de selv mener de lykkes? Om oppfølging av forebyggende hjelpetiltak i barneverntjenesten. Hovedfagsoppgave i sosialt arbeid ved Høgskolen i Oslo. Heidi Aarum Hansen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:09 - Sist endret 20. okt. 2021 16:44