Vold i nære relasjoner, videreutdanning (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2019
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad
Ordinær søknadsfrist:
Ikke opptak i 2020
Semesteravgift:
NOK 600

Ikke opptak i år.

Studieprogrammet «Vold i nære relasjoner» handler om den volden som foregår i nære relasjoner, med særlig fokus på barneperspektivet. Denne formen for vold skiller seg fra annen vold fordi den ofte bryter med vårt bilde av hjemmet som en trygg arena.

Kontakt

Studieveileder Tina Cathrine Smith     

Telefon: +47 696 08 094

E-post: studier-fred@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Avdeling for helse og velferd,
studieleder Nita Ørmen.