Vold i nære relasjoner, videreutdanning (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Ikke opptak 2022
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
1. mars
Semesteravgift:
NOK 800

Ikke opptak i år.

Denne videreutdanningen handler om vold  i nære relasjoner på individ, gruppe og samfunnsnivå, med perspektiver på både behandlingstiltak og forebyggende arbeid. Studiet har særlig fokus på barn som utsettes for eller opplever at andre i hjemmet utsettes for vold. Denne formen for vold skiller seg fra annen vold fordi den ofte bryter med vårt bilde av hjemmet som en trygg arena.

Kontakt

Studieveileder: Mari Haugan

Telefon: +47 696 08 655

 

E-post: studier@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Fakultet for helse, velferd og organisasjon.
undervisningsleder Hege Simensen.