Vold i nære relasjoner, videreutdanning (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2019
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
1. mars
Semesteravgift:
NOK 600

Studieprogrammet «Vold i nære relasjoner» handler om den volden som foregår i nære relasjoner, med særlig fokus på barneperspektivet. Denne formen for vold skiller seg fra annen vold fordi den ofte bryter med vårt bilde av hjemmet som en trygg arena.

Kontakt

Studieveileder Solveig Berge

Telefon: +47 696 08 632

E-post: studier-fred@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Avdeling for helse og velferd,
studieleder Nita Ørmen.