Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, videreutdanning (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2022
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad, samlingsbasert.
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
1. mars
Semesteravgift:
NOK 800

Arbeider du med barn og unge?

Studieprogrammet «Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn» er en spesialistutdanning og passer for deg som jobber med barn og unge i ulike profesjoner, som kommer i berøring med tematikken seksuelle overgrep mot barn – det være seg i barnehagen, skolen, barnevernet, helsetjenesten, politi og liknende.

Barn som blir utsatt for seksuelle overgrep trenger kompetente voksne til støtte, veiledning og rehabilitering etter krenkelsen. I dette studiet vil du få innsikt i nyere forskning og faglitteratur knyttet til temaet incest og seksuelle overgrep mot barn. Du vil videre lære om ulike behandlingstiltak og forebyggende arbeid både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

Kontakt

Studieveileder: Mari Haugan

Telefon: +47 696 08 655

E-post: studier@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Fakultet for helse, velferd og organisasjon.
Undervisningsleder Hege Simensen