Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, videreutdanning (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Ikke opptak 2019
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad, samlingsbasert.
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
1. mars
Semesteravgift:
NOK 600

Ikke opptak i år.

Dette er en spesialistutdanning som dessverre har vist seg å være mer og mer nødvendig blant fagpersoner som arbeider med barn og unge.

Samtidig som den gjennom sin eksistens peker på en ubehagelig og trist side ved samfunnet vårt; barn blir utsatt for seksuelle overgrep og trenger kompetente voksne til støtte, veiledning og rehabilitering etter krenkelsen.
Dette studieprogrammet gir deg innsikt i mye av den nye teorien og forskningen som foreligger vedrørende incest og seksuelle overgrep mot barn.

Undervisningen er organisert med fire samlinger på to til tre dager hvert semester og er bygget opp rundt to emner. Det første emnet omhandler ny teori og forskning knyttet til temaet incest og seksuelle overgrep mot barn. Det andre emnet omfatter tiltak rettet mot incest og seksuelle overgrep mot barn på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Her vil behandlingstiltak og forebyggende arbeid stå sentralt. Det legges stor vekt på å forene teori og praksis. Teorien du skal gjennomgå i det første emnet skal du anvende på praksisfeltet i det andre emnet.
Studiet vil også inkludere bruk av digitale forelesninger og andre former for digitale verktøy mellom samlingen.

Kontakt

Programledelse
Avdeling for helse og velferd,
studieleder Nita Ørmen og programansvarlig Ann-Kristin Johansen.