Om studiet

Studieprogrammet «Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn» er en spesialistutdanning som passer for deg som arbeider, eller ønsker å arbeide, med barn i ulike profesjoner, for eksempel innenfor helse- og velferdstjenester, barneverntjenester, barne- og ungdomsinstitusjoner, barnehager, skoler, ungdomsklubber og liknende.

Innhold i studiet

Studiet har fokus på hvordan yrkesutøvere med utgangspunkt i nyere forskning og faglitteratur kan bidra til å bekjempe og hjelpe barn som har blitt utsatt for seksuelle overgrep. En effektiv overgrepsbekjempelse forutsetter en målrettet og samordnet innsats der ulike etater og fagmiljøer må arbeide sammen. I dette studiet lærer du også noe om hvordan andre instanser arbeider systematisk med seksuelle overgrep mot barn. Du vil lære om ulike behandlingstiltak og forebyggende arbeid rettet mot seksuelle overgrep mot barn både på individ-, gruppe og samfunnsnivå.

Studiemiljø

Det vil være tre-fire samlinger med krav om 80 % fremmøte. De fleste samlingene vil ha fysisk oppmøte, men det kan også legges opp til noen digitale samlinger. 

Vesentlige deler av pensum vil være på engelsk og det forutsettes at studentene kan tilegne seg faglitteratur på engelsk.

Publisert 15. okt. 2021 14:29 - Sist endret 22. nov. 2021 14:15