Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, videreutdanning (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Ikke opptak 2021
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad, samlingsbasert.
Semesteravgift:
NOK 600

Arbeider du med barn og unge?

Studieprogrammet «Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn» er en spesialistutdanning og passer for deg som jobber med barn og unge i ulike profesjoner, som kommer i berøring med tematikken seksuelle overgrep mot barn – det være seg i barnehagen, skolen, barnevernet, helsetjenesten, politi og liknende.

Barn som blir utsatt for seksuelle overgrep trenger kompetente voksne til støtte, veiledning og rehabilitering etter krenkelsen. I dette studiet vil du få innsikt i nyere forskning og faglitteratur knyttet til temaet incest og seksuelle overgrep mot barn. Du vil videre lære om ulike behandlingstiltak og forebyggende arbeid både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

 

Samlingsdatoer høsten 2020:

25. - 27. august (tre dager) 

23. - 24. september (to dager) 

14. - 15. oktober (to dager) 

11. - 12. november (to dager)

Kontakt

Studieveileder: Tina Cathrine Smith    

Telefon: +47 696 08 094 

E-post: studier@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Fakultet for helse, velferd og organisasjon,
studieleder Nita Ørmen