Jobb og videre studier (2020–2021)

Videre utdanning
Fullført videreutdanning gir godt grunnlag for masterstudier. Høgskolen i Østfold tilbyr blant annet:

  • Masterstudium psykososialt arbeid i helse- og sosialfaglig yrkespraksis
  • Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester
  • Masterstudium i organisasjon og ledelse. 

Merk at det også stilles krav om yrkeserfaring for opptak til disse studiene, se det enkelte studium for mer informasjon.

Yrkesmuligheter
Dette er en spesialistutdanning som ikke burde vært nødvendig. Samtidig som den gjennom sin eksistens peker på en ubehagelig og trist side ved samfunnet vårt; barn blir utsatt for seksuelle overgrep og trenger kompetente voksne til støtte, veiledning og rehabilitering etter krenkelsen. Utdanningen er myntet på deg som møter denne problematikken i yrket ditt, og du får innsikt i mye av den nye teorien og forskningen som foreligger vedrørende incest og seksuelle overgrep mot barn.

Det er viktig å øke den teoretiske og praktiske kompetansen om seksuelle overgrep og tiltak rettet mot incest og seksuelle overgrep mot barn på individ, gruppe, og samfunnsnivå. Fokuset vil være både på forebyggende arbeid og behandlingstiltak. Fagfolk innen barnevern, sosial- og helsesektor opplever stadig behov for faglig oppdatering på området.

Siktemålet med videreutdanningen Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, er nettopp å imøtekomme behovet for faglig oppdatering innen dette feltet, og bidra til en kompetanseøkning for de som arbeider med overgrepsutsatte barn og unge. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2021 03:11:45