Frode Ramstad Johansen

Institutt for ingeniørfag
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608672
+4793030885
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
S-407

Internasjonal koordinator for Institutt for økonomi, innovasjon og samfunn hvor jeg fremmer og bistår ved ut- og innveksling av studenter og ansatte ved instituttet. Samarbeider med Internasjonalt team på fakultetsnivå for å fremme aktiviteter for internasjonalisering og med å etablere samarbeidsarenaer for internasjonalisering.

Profil på LinkedIn

Undervisning

Bakgrunn

Frode Ramstad Johansen har en PhD i innovasjonsprosesser fra Aalborg universitet med avhandlingen Skapelsen av et klyngeprosjekt - innovasjonsprosesser i dannelsen av et klyngeprosjekt, og er Siv.Ing. i Informasjonsteknologi fra Universitetet i Stavanger.

Han har fem års arbeidserfaring med IT- og informasjonssikkerhet fra helsesektoren, Skattedirektoratet og Datatilsynet, 14 år som seniorrådgiver og forsker i Østfoldforskning med fokus på organisasjons- og nettverksutvikling, og har siden 2014 undervist og forsket (inkludert hans PhD) ved programmet Innovasjon og prosjektledelse. FoU-leder for Avdeling for ingeniørfag i perioden 2020-2021.

Samarbeid

Opptatt av og bidragsyter i samarbeid mellom programmet og andre aktører. Eksempler er etableringen og pleien av partnerskap med Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune (som vertsby for høgskolen), for å sikre samarbeidende student- og forskningsprosjekter. Initierer og bidrar til tverrfaglige student- og forskningsprosjekter ved høgskolen. Forsker og publiserer med medforskere lokalt og i utlandet.

Nominasjonskomiteen for Innovasjonsprisen i Fredrikstad kommune 2021, 2020, 2019 og 2018.

Verv

Medlem av Programutvalget for Studium i praktisk universitets- og høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer ved Seksjon for pedagogisk utvikling og læring i perioden 2020-2022.

Tidligere leder av forskningsgruppa Uniped med forskning på utdanning, læring og undervisning på høgskole-/universitetsnivå.

Tidligere FoU-leder for avdeling for Ingeniørfag med fokus på stimulering og styrking av avdelingens forskningsinnsats, gjennom utvikling av avdelingens fou-strategi, kobling av forskning og undervisning samt aktiv jobbing for å styrke avdelingens kultur for forskning.

 

Emneord: Program for Innovasjon og prosjektledelse, Innovasjon, innovasjonsprosesser, endringsprosesser, digitalisering, prosjektledelse

Publikasjoner

 • Lynch, Matthew Patrick James; Andersson, Gunnar; Johansen, Frode Ramstad & Lindgren, Peter (2021). Entangling Corporate Innovation, Systems Thinking and Design Thinking. I Matos, Florinda; Ferreiro, Maria de Fátima; Rosa, Alvaro & Salavisa, Isabel (Red.), Proceedings of the 16th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2021. Academic Conferences International Limited. ISSN 978-1-914587-10-8. s. 518–524. doi: 10.34190/EIE.21.117.
 • Lynch, Matthew Patrick James; Andersson, Gunnar & Johansen, Frode Ramstad (2021). Student Reflections of the Difficulties Associated With Taking Entrepreneurial Action. I Matos, Florinda; Ferreiro, Maria de Fátima; Rosa, Alvaro & Salavisa, Isabel (Red.), Proceedings of the 16th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2021. Academic Conferences International Limited. ISSN 978-1-914587-10-8. s. 511–517. doi: 10.34190/EIE.12.085.
 • Ellingsen, Pål; Tonholm, Trude; Johansen, Frode Ramstad & Andersson, Gunnar (2021). Learning from problem-based projects in cross-diciplinary student teams. Special Issue "Cooperative/Collaborative Learning". Education Sciences. ISSN 2227-7102. 11(6). doi: 10.3390/educsci11060259. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lynch, Matthew; Andersson, Gunnar & Johansen, Frode Ramstad (2021). Merging systems thinking with entrepreneurship: Shifting students’ mindsets towards crafting a more sustainable future. Sustainability. ISSN 2071-1050. 13(9), s. 1–16. doi: 10.3390/su13094946. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersson, Gunnar; Lynch, Matthew Patrick James; Johansen, Frode Ramstad; Fineide, Mona Jerndahl & Martin, Douglas K. (2020). Exploring perceptions of Lean in the public sector. Public Money & Management. ISSN 0954-0962. doi: 10.1080/09540962.2020.1847454. Fulltekst i vitenarkiv
 • Johansen, Frode Ramstad; Kerndrup, Søren; Andersson, Gunnar & Rubach, Synnøve (2020). A view of clustering as emergent and innovative processes. Industry and Innovation. ISSN 1366-2716. 27(4), s. 390–419. doi: 10.1080/13662716.2020.1718618.
 • Johansen, Frode Ramstad; Andersson, Gunnar; Tonholm, Trude & Ellingsen, Pål (2019). LEARNING FROM PROBLEM-BASED PROJECTS IN CROSS-DISCIPLINARY STUDENT TEAMS. I Chova, L. Gómez (Red.), ICERI2019 Proceedings. IATED Academy. ISSN 978-84-09-14755-7. s. 1655–1662. doi: 10.21125/iceri.2019.0471.
 • Andersson, Gunnar; Johansen, Frode Ramstad & Rubach, Synnøve (2019). Clustering Ambiguities: How Companies and Public Bodies Develop a Cluster. International Journal of Advanced Corporate Learning. ISSN 1867-5565. 12(1), s. 17–28. doi: 10.3991/ijac.v12i1.9741. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersson, Gunnar; Lynch, Matthew Patrick James; Johansen, Frode Ramstad; Nielsen, Maya & Margit, Tangen (2018). Coworking, collaborrative capabilities and university-society collaboration. I Gómez Chova, L.; López Martínez, A. & Candel Torres, I. (Red.), ICERI2018 Proceedings. IATED Academy. ISSN 978-84-09-05948-5. s. 9136–9143. doi: 10.21125/iceri.2018.0693.
 • Johansen, Frode Ramstad; Kerndrup, Søren; Andersson, Gunnar & Rubach, Synnøve (2015). CO-CREATION OF KNOWLEDGE AND ACTOR CONSTELLATIONS IN A CLUSTER FORMATION PROCESS. I Grünwald, Norbert (Red.), PROCEEDINGS of the 8th International Conference on Engineering and Business Education. University of Wismar. ISSN 978-3-942100-38-0.
 • Andersson, Gunnar; Johansen, Frode Ramstad & Rubach, Synnøve (2015). IDENTIFYING THINKING AND INSIGHTS IN COMPANY CLUSTER ENGAGEMENT. I Grünwald, Norbert (Red.), PROCEEDINGS of the 8th International Conference on Engineering and Business Education. University of Wismar. ISSN 978-3-942100-38-0. s. 14–19.
 • Rubach, Synnøve; Johansen, Frode Ramstad & Andersson, Gunnar (2014). Missing Actions in Cluster Innovation. International Journal of Advanced Corporate Learning. ISSN 1867-5565. 7(1), s. 17–23. doi: 10.3991/ijac.v7i1.3524.
 • Johansen, Frode Ramstad; Rubach, Synnøve; Billington, Mary Genevieve; Bye, Geir; Svare, Helge & Solesvik, Marina (2013). Nettverk er man nødt til å ha! Men hva kan det offentlige bidra med? Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. ISSN 0805-083X. 12(6), s. 23–29.
 • Langvik, Trond Åge; Johansen, Frode Ramstad; Callisen, Fred; Normann, Steinar & Thoresen, Johan (2005). Innovation and Regional Development. AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence. ISSN 0951-5666. s. 384–406.

Se alle arbeider i Cristin

 • Joachim, Seehusen & Johansen, Frode Ramstad (2022). Elleville konstruksjoner: Studenter bygget bru på under to timer.
 • Johansen, Frode Ramstad; Andersson, Gunnar & Hauge, Bjørn Gitle (2022). BREAKING DOWN BARRIERS FOR COOPERATION BETWEEN ACADEMIA AND INDUSTRY - 10 YEARS OF MAKING UNIVERSITY-INDUSTRY TRAINING ARENAS HAPPEN.
 • Mathisen, Therese Fostervold & Johansen, Frode Ramstad (2022). En app på telefonen kan hjelpe deg å spare penger på mat. Fredrikstad Blad.
 • Johansen, Frode Ramstad (2022). SDG9: Fostering Innovation for Inclusive and Sustainable Change.
 • Andersson, Gunnar & Johansen, Frode Ramstad (2021). Ansatte stortrives med å bli drillet i ny kunnskap – det handler om å lære av de beste. [Avis]. Moss Avis.
 • Johansen, Frode Ramstad; Andersson, Gunnar & Hauge, Bjørn Gitle (2021). Gårsdagens forretningsmodeller verken skaper eller beholder arbeidsplasser. Fredriksstad Blad.
 • Johansen, Frode Ramstad & Andersson, Gunnar (2021). Kunstig intelligens vil forandre alt – men hva gjør vi med undervisningen? Fredriksstad Blad.
 • Tonholm, Trude; Johansen, Frode Ramstad; Andersson, Gunnar & Ellingsen, Pål (2020). THE USE OF “WALK AND TALK” IN STUDENT GROUPS AND MODERN STUDENTS NEED FOR JUSTIFICATION. I Gómez Chova, L.; López Martínez, A. & Candel Torres, I. (Red.), ICERI2020 Proceedings. IATED Academy. ISSN 978-84-09-24232-0.
 • Andersson, Gunnar; Johansen, Frode Ramstad; Tonholm, Trude & Ellingsen, Pål (2020). RESEARCHING EMERGING TRENDS IN HIGHER EDUCATION. I Gómez Chova, L.; López Martínez, A. & Candel Torres, I. (Red.), ICERI2020 Proceedings. IATED Academy. ISSN 978-84-09-24232-0.
 • Johansen, Frode Ramstad (2020). Skaperglede og handlekraft i høgskolepedagogikk og digitale undervisningsmetoder.
 • Johansen, Frode Ramstad (2020). College class attends AI+ as part of curriculum. [Internett]. AI+ Virtual conference on applied AI.
 • Andersson, Gunnar & Johansen, Frode Ramstad (2020). Bedriftene strømmer til Moss for digital læring. [Avis]. Moss Avis.
 • Andersson, Gunnar; Tolsby, June Merete Solberg & Johansen, Frode Ramstad (2020). Mediha (30), Anja (23) og Tuva (24) er fremtidens skapere. [Avis]. Fredrikstad Blad.
 • Johansen, Frode Ramstad & Andersson, Gunnar (2020). Vikenakademiet 4.0 Praktisk etter- og videreutdanning etter bedriftens behov.
 • Johansen, Frode Ramstad (2019). Skapelsen av et klyngeprosjekt - Innovasjonsprosesser i dannelsen av et klyngeprosjekt. Doktorgradsforsvar (doctoral defence).
 • Johansen, Frode Ramstad; Andersson, Gunnar; Tonholm, Trude & Ellingsen, Pål (2019). LEARNING FROM PROBLEM-BASED PROJECTS IN CROSS-DISCIPLINARY STUDENT TEAMS.
 • Johansen, Frode Ramstad (2019). Skapelsen av et klyngeprosjekt.
 • Johansen, Frode Ramstad (2019). The creation of a cluster project Innovation processes in the formation of a cluster project.
 • Linnes, Cathrine; Lema, Joseph; Agrusa, Jerome & Johansen, Frode Ramstad (2018). A Network Analysis a Perspective on a Tourist Destination.
 • Johansen, Frode Ramstad (2018). Digibusiness 3.0 - forretningsmodellinnovasjon i en digital verden.
 • Andersson, Gunnar; Lynch, Matthew Patrick James; Johansen, Frode Ramstad; Nielsen, Maya & Margit, Tangen (2018). Coworking, collaborrative capabilities and university-society collaboration.
 • Andersson, Gunnar; Johansen, Frode Ramstad; Hauge, Bjørn Gitle & Lynch, Matthew Patrick James (2018). Ønsker flere med til å utvikle opplevelsesnæring i Gamlebyen. Fredrikstad Blad.
 • Andersson, Gunnar & Johansen, Frode Ramstad (2018). Stadig viktigere for studenter å lære i en bedrift. Fredriksstad Blad.
 • Johansen, Frode Ramstad (2018). The making of a cluster project Innovation processes in a cluster project formation.
 • Johansen, Frode Ramstad (2017). Temporary innovative spaces in cluster formation.
 • Johansen, Frode Ramstad; Søren, Kerndrup; Gunnar, Andersson & Synnøve, Rubach (2016). Path creation in a cluster project.
 • Johansen, Frode Ramstad; Søren, Kerndrup; Andersson, Gunnar & Synnøve, Rubach (2016). A path creation perspective on innovation processes in cluster projects.
 • Rubach, Synnøve; Andersson, Gunnar & Johansen, Frode Ramstad (2016). I’d Like to Borrow a Cup of Credibility. Managing cluster project participation.
 • Johansen, Frode Ramstad (2016). Høgskolen vil være med å utvikle ny ferge. Fredriksstad Blad.
 • Johansen, Frode Ramstad; Teien, Marte C & Bertelsen, Felix G (2015). Aktører og samarbeidspartnere? .
 • Johansen, Frode Ramstad (2015). Tester NSBs reiseplanlegger. [TV]. NRK Østfold.
 • Rubach, Synnøve; Andersson, Gunnar & Johansen, Frode Ramstad (2015). Managed cluster: Core versus bolt-on activity.
 • Johansen, Frode Ramstad; Kerndrup, Søren; Andersson, Gunnar & Rubach, Synnøve (2015). CO-CREATION OF KNOWLEDGE AND ACTOR CONSTELLATIONS IN A CLUSTER FORMATION PROCESS.
 • Andersson, Gunnar; Johansen, Frode Ramstad & Rubach, Synnøve (2015). IDENTIFYING THINKING AND INSIGHTS IN COMPANY CLUSTER ENGAGEMENT.
 • Andersson, Gunnar; Johansen, Frode Ramstad; Schulze, Marion & Aartun, Magne (2015). Planleggingsverktøy.
 • Johansen, Frode Ramstad; Søren, Kerndrup; Gunnar, Andersson & Synnøve, Rubach (2014). How does innovations in clusters and companies take place, and what are the possibilities for promoting a synergy between innovations at these levels.
 • Rubach, Synnøve & Johansen, Frode Ramstad (2014). VRI 2 Østfold Forskningsprosjekt: Betingelser for samhandling og innovasjon.Organisering av grenser, kunnskap og læring i regionale og industrielle nettverk i Østfold.
 • Rubach, Synnøve; Andersson, Gunnar & Johansen, Frode Ramstad (2014). Research and Change in Regional Innovation Initiatives.
 • Johansen, Frode Ramstad (2014). Studenter kan styrke bedriftene. Fredriksstad Blad.
 • Rubach, Synnøve; Andersson, Gunnar & Johansen, Frode Ramstad (2014). Smart City as innovation arena for a business cluster.
 • Johansen, Frode Ramstad; Rubach, Synnøve; Mary G, Billington; Bye, Geir; Svare, Helge & Marina, Solesvik (2013). Nettverk er man nødt til å ha! Men hva kan det offentlige bidra med? Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. ISSN 0805-083X. s. 24–29.
 • Rubach, Synnøve & Johansen, Frode Ramstad (2013). Enhancing innovation in a cluster through bridge walkers.
 • Johansen, Frode Ramstad (2013). Muligheter og utfordringer i grenseregionen mot 2020 – FoU og innovasjon.
 • Johansen, Frode Ramstad & Rubach, Synnøve (2013). Praksisbasert forskning på bedriftsnivå - og effekten av regionale utviklingsprosesser.
 • Johansen, Frode Ramstad & Rubach, Synnøve (2012). Practice-based research at company level – feedback on the effects of regional development processes.
 • Johansen, Frode Ramstad (2012). Presentasjon av forskningsprosjektet Betingelser for samhandling og innovasjon (BESI).
 • Martinsen, Siri & Johansen, Frode Ramstad (2011). VRI Østfold. Virkemidler for regional innovasjon og verdiskaping - en informasjonsavis om forskningsprosjektet VRI Østfold.
 • Johansen, Frode Ramstad & Rubach, Synnøve (2011). Erfaringsoverføring fra VRI I, presentasjon for Programstyret for VRI II Østfold.
 • Johansen, Frode Ramstad (2011). Energieventyret i Halden. [Avis]. VRI Østfold - en informasjonsavis.
 • Johansen, Frode Ramstad (2011). The organization of bi-partite cooperation in daily operation and development at department level.
 • Andersson, Gunnar & Johansen, Frode Ramstad (2011). The making of partite cooperation in an enterprise development project.
 • Rubach, Synnøve & Johansen, Frode Ramstad (2011). VRI Østfold Sluttrapportering 2011.
 • Johansen, Frode Ramstad & Andersson, Gunnar (2011). PABIO, Partsamarbeid og bred medvirkning for innovasjon i omsorgsektoren i Fredrikstad kommune.
 • Johansen, Frode Ramstad (2010). Grenseraser – Generasjons- og grenseoverskridende mediekulturer.
 • Johansen, Frode Ramstad (2009). Svinn – forsvinn. [Avis]. Baker - konditor.
 • Johansen, Frode Ramstad; Andersson, Gunnar & Aarvak, Knut (2009). Organisering av samspillet mellom bedrifter og forskningsmiljøer med utgangspunkt i den norske samarbeidsmodellen.
 • Johansen, Frode Ramstad & Wu, Hong (2008). Using resource groups to create engagement and partaking on the shop-floor.
 • Wu, Hong; Andersson, Gunnar & Johansen, Frode Ramstad (2007). The industrial democracy and implementing tools from quality circles to resource groups.
 • Langvik, Trond Åge; Kirkebak, Per & Johansen, Frode Ramstad (2006). Development of a research team - an action research project?
 • Langvik, Trond Åge; Callisen, Fred; Johansen, Frode Ramstad; Normann, Steinar & Thoresen, Johan (2004). Innovation processes in industrial networks for regional development.
 • Johansen, Frode Ramstad (2019). Skapelsen av et klyngeprosjekt - Innovasjonsprosesser i dannelsen av et klyngeprosjekt. Aalborg Universitetsforlag. ISSN 978-87-7210-223-8.
 • Johansen, Frode Ramstad (2015). Path-creation: Co-creation in the Emergence of a Constructed Cluster. Aalborg Universitet.
 • Arnøy, Silje; Lyng, Kari-Anne Njøten & Johansen, Frode Ramstad (2014). OR.03.14 Bruk av miljøvurderinger i anskaffelsesprosesser. Østfoldforskning AS. ISSN 978-82-7520-710-2.
 • Johansen, Frode Ramstad (2013). OR.08.13 En kreativ måte å få studiekompetanse på. Østfoldforskning AS. ISSN 978-82-7520-703-4.
 • Johansen, Frode Ramstad (2013). OR.07.13 Regional utvikling av film- og multimediabransjen i Oslofjordregionen. Østfoldforskning AS. ISSN 978-82-7520-689-1.
 • Johansen, Frode Ramstad (2013). “En kreativ måte å få studiekompetanse på” En undersøkelse om jenters karrierevei i kreativ sektor for Arena Magica. Østfoldforskning AS.
 • Johansen, Frode Ramstad (2013). OR.07.13 Regional utvikling av film og multimediabransjen i Oslofjordregionen. Oppdragsgiver: Vestfold Filmforum v/Geir Bergersen. Østfoldforskning AS.
 • Normann, Steinar; Jacobsen, Erik W.; Espelien, Anne; Johansen, Frode Ramstad; Rubach, Synnøve & Andersson, Gunnar (2012). OR 29.12 Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Strategier for utvikling av et kunnskapsbasert Østfold. Sluttrapport Fase 2. Østfoldforskning.
 • Johansen, Frode Ramstad & Andersson, Gunnar (2011). PABIO - Partsamarbeid og bred medvirkning for innovasjon i omsorgsektoren i Fredrikstad kommune. Østfoldforskning. ISSN 978-82-7520-660-0.
 • Normann, Steinar; Espelien, Anne; Jakobsen, Erik Werner; Rubach, Synnøve; Johansen, Frode Ramstad & Andersson, Gunnar (2011). OR.14.11. Et kunnskapsbasert Østfold Fase I: Statusanalyse for befolkningsutvikling og næringsstruktur. Østfoldforskning. ISSN 978-82-7520-646-4.
 • Johansen, Frode Ramstad (2011). OR.01.11 Mosseregionen maritime nettverk. Rapport del 1 - nettverk. Østfoldforskning AS. ISSN 978-82-7520-637-2.
 • Johansen, Frode Ramstad (2011). OR.16.11 Funn etter gjennomføring av en foresightprosess Case: NCE Smart Energy Markets. Østfoldforskning.
 • Johansen, Frode Ramstad (2011). AR.03.11 Samspill Arena/NCE i Halden - Oppsummeringsrapport fra delprosjekt i VRI Østfold Samhandlingsprosjekt. Østfoldforskning.
 • Johansen, Frode Ramstad (2010). OR.26.10 Forsightrapport HCoE. Østfoldforskning AS. ISSN 978-82-7520-629-7.
 • Johansen, Frode Ramstad & Ledang, Mette (2006). OR.01.06 Prosjekt lokalsamfunnservice-integrasjon mellom kollektive boformer. Østfoldforskning AS. ISSN 978-82-7520-553-5.
 • Johansen, Frode Ramstad (2005). OR.11.05 CINAI forprosjektkartlegging av aktører innenfor film- og TV i GO-regionen. Østfoldforskning AS. ISSN 82-7520-541-7.
 • Langvik, Trond Åge & Johansen, Frode Ramstad (2004). OR.21.04 Innovasjonsprosess i Borg IKT-forum. Østfoldforskning AS. ISSN 82-7520-534-4.
 • Johansen, Frode Ramstad & Normann, Steinar (2003). OR.16.03 Multimediesatsingen i Fredrikstad - Potensiale og ringvirkninger. Østfoldforskning AS. ISSN 82-7520-486-0.
 • Aarvak, Knut & Johansen, Frode Ramstad (2003). OR.11.03 Evaluering av sosialombudsordningen i Fredrikstad kommune. Østfoldforskning AS. ISSN 82-7520-482-8.
 • Rønning, Anne Ragnhild; Von Krogh, Lars; Modahl, Ingunn Saur; Johansen, Frode Ramstad & Aarvak, Knut (2003). OR.09.03 Evaluering av ny lokalsamfunnsorgianisering. Østfoldforskning AS. ISSN 82-7520-479-8.
 • Johansen, Frode Ramstad (2003). OR.06.03 Bredbånd og nettverksbygging i et interkommunalt perspektiv. Underlag for strategisk plan. Østfoldforskning AS. ISSN 82-7520-476-3.
 • Johansen, Frode Ramstad (2003). OR.05.03 Bredbånd og nettverksbygging i et interkommunalt perspektiv. Rapportering, sammendrag og erfaringer fra prosjektet, november 2002 - februar 2003. Østfoldforskning AS. ISSN 82-7520-475-5.
 • Johansen, Frode Ramstad (2002). AR.09.02 Notat: e-fylket Østfold-om en regional utviklingsstrategi m/IT som primær drivkraft. Østfoldforskning AS.
 • Johansen, Frode Ramstad (2002). OR.38.02 Borg IKT-forum – Status og resultater 2002. Østfoldforskning AS. ISSN 82-7520-473-9.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:16 - Sist endret 7. sep. 2022 09:41