Guide til en bedre studiehverdag

Studiehverdagen er fortsatt annerledes for mange studenter som følge av pandemien. Det varierer i hvilken grad en er berørt og hvordan den enkelte håndterer egen situasjon. På denne siden vil du finne ulike ressurser med tips og råd for både studiemestring, sosialt liv og helse og velferdstilbud.

Trenger du noen å snakke med? Husk - det er mange muligheter for en prat, både med profesjonelle og ikke minst medstudenter. Ta kontakt!

Chat med SiØ Råd og Helse

Du kan være anonym og spørre om hva du vil! Vi svarer på det vi kan og veileder deg videre hvis det er aktuelt. Noen ganger vil vi ha fokus på spesifikke temaer og invitere med oss andre fagpersoner til å svare sammen med oss. Chatten er bemannet fra 09.00-15.30.

Gå til chatten ved å besøke SiØ Råd og helse sine nettsider (se etter chatteikonet nederst til høyre i nettleseren)

Studenttelefonen

Studenttelefonen er et gratis og anonymt lavterskeltibud for alle studenter og elever som trenger noen å snakke med. Vi har god kjennskap til studentlivet, og vi har taushetsplikt.

Tlf: 116 123 (tast 3)

Samtaleterapi

SiØ har engasjert en psykiatrisk sykepleier med videreutdanning i familieterapi. Du kan bestille time til samtaleterapi og med studentrådgiver på nettsidene til SiØ.

Morgenprat

Mange synes det er krevende å organisere dagene sine. Det kan også være utfordrende å holde motivasjonen oppe. SiØ tilbyr derfor en rask telefonprat med studentrådgiver om morgenen for å hjelpe deg med å starte dagen. Bestill morgenprat.

Walk & talk

Tur og samtale med studentrådgiver. Perfekt kombinasjon for å lufte tankene. Bestill time her.

Studentkompiser

SiØ legger til rette for aktivitet ved å ansette studentkompiser og studentkoordinatorer. Les mer om stillingene – det er fortsatt mulig å søke.

Superfadderordning

SiØ lønner superfaddere som skal bidra til trivsel for studentene ved HiØ blant annet gjennom sosiale lavterskeltilbud. Dette skjer gjennom fadderordningen, i samarbeid med studentsamfunnene og SiØ.

 

Husk at det er også er lov å fokusere på de positive sidene av en annerledes hverdag, samtidig som du kan utgjøre en forskjell for de som ikke har det like greit. Undersøkelser viser at mange studenter er ensomme og ekstra sårbare nå, så ta gjerne initiativ ovenfor dine medstudenter dersom du ser noe på disse sidene som virker spennende eller nyttig. Livet rundt studiene henger tett sammen med faglig mestring, og med samarbeid, omtanke og raushet kan alle bidra til å utgjøre den lille forskjellen som ofte skal til. 

Studiemestring  

Det kan være krevende når rutiner brytes opp og man i stor grad blir overlatt til seg selv. En hel dag uten avtaler og faste møtepunkter, kan føre til at studier og fritid flyter sammen. Bevissthet rundt hvilke faktorer som bidrar til studiemestring blir derfor ekstra viktig. Nedenfor finnes ulike ressurser som kan bidra til at du mestrer studiene dine på en god måte gjennom blant annet hjelp til oppgaveskriving, studentmentorer og kurs i studieteknikk. 

Studenter som hjelper medstudenter  

Det er ofte enklere å stille «dumme» spørsmål» til medstudenter framfor faglærere. Erfarne medstudenter forstår ekstra godt hva som kan være utfordrende for deg.  Ja, kanskje har de nettopp kommet over en faglig kneik som du strever med. Så ikke være redd for å ta kontakt! 

Trenger du veiledning i oppgaveskriving eller savner du å snakke med en medstudent - få hjelp av skriveveiledere/studentassistenter ved ett av våre studieverksteder:

Gruppearbeid er en av de viktigste arenaer for samarbeid hvor studenter er ressurser for hverandre, samtidig som dette også kan være et sted for konflikt og destruktivitet dersom gruppen ikke fungerer.

Digital skranke i biblioteket 

Høgskolens bibliotek er blant de lærestedene i landet som skårer best på studentundersøkelser og er for mange et svært viktig tilbud for studentenes læringsmiljø. Biblioteket holder vanlige åpningstider hvor smittevern ivaretas på en sikker måte. I tillegg er mange ressurser digitale, hvor det også er opprettet en digital skranke hvor du kan få hjelp fra en dyktige bibliotekar. 

Digital skranke – snakk med en bibliotekar (hverdager fra kl. 10-14) 

Studieteknikk 

Gode faglige resultater handler ikke bare om å være smart. Forskning viser at 70% av det vi lærer på studiene skyldes innsats og gode læringsstrategier, altså studieteknikk. 
 
Vil du bli en racer i studieteknikk? 

  • Du kan bruke høgskolens digitale kurs i studieteknikk. Ta kurset når du vil! 
  •  Du kan følge webinarene i studieteknikk våren 2021. Du finner dato og mer informasjon på høgskolens arrangementskalender.
    Webinarene holdes av en av Olav Schewe,  en av de fremste ekspertene på studieteknikk og superlæring. 

  • For skrivetips og studieteknikk rett på øret møter du faglærere og bibliotekansatte med lang erfaring innenfor temaet i høgskolens podcast om akademisk skriving

Arrangementer

SiØ sin aktivitetskalender 
Det jobbes med å få den inkludert på HiØ sine nettsider.

02 juni
08 juni
09 juni
10:00, Fredrikstad, Smia
10 juni
Fredrikstad, Smia

Sosialt liv  

Sosiale arrangementer i studietiden er viktig både for fellesskap, vennskap og tilhørighet. Digitale forelesninger, sosial distansering, stengte studentkroer og avlyste arrangementer har for mange gjort det vanskelig å skaffe seg et sosialt nettverk og bli kjent med nye studenter. Samtidig har dette ført til nye måter å kommunisere og være sammen på, hvor du i det følgende finner en oversikt over ressurser som kan være til hjelp for den studentsosiale hverdagen. 

Bli kjent med andre studenter 

Studievenn er en app av og for studenter. Appen lar deg bli med i gruppechatter som settes sammen automatisk basert på både tilfeldighet og geografisk plassering. Ved å sette ulike filtre kan en velge å prate med studenter fra både eget studiested eller fra alle høgskoler og universiteter. Her kan en dele interesser, bilder og gjøre avtale om å møtes (husk smittevern)! 

Studentsamfunnene ved høgskolen er viktige premissleverandører for å bli kjent med andre studenter. Det samme gjelder de mange studentforeninger og studentorganisasjoner. I tillegg til deres tilbud ut til studentene, er det også svært lærerikt og sosialt å engasjere seg i deres arbeid. Så liker du å organisere aktiviteter og samtidig ønsker å utvide ditt nettverk, anbefaler vi deg å ta kontakt med disse. 

Det kan være utfordrende å finne andre medstudenter som deler noen av de samme interessene som deg selv. På Aktivitetsvenner.no kan du opprette brukerprofil nettopp ut fra dine interesser slik at både du og andre studenter kan finne likesinnede. Gjør som over 30 tusen brukere allerede og registrer deg om det enten er fotball, toppturer, sjakk eller andre interesser du ønsker å dyrke sammen med andre i studietiden. 

Det finnes mange grunner til å engasjere seg som student ved HiØ. Det viktigste for mange som inntar et verv er å bli kjent med andre medstudenter gjennom å jobbe for en bedre studenthverdag.

Sosiale aktiviteter  

De til enhver tid gjeldende smittevernregler sette ulike begrensninger for sosial kontakt. Det finnes likevel ulike aktiviteter du som student kan delta på hvor de fleste av disse gjennomføres av og for studenter.  

Studentsamskipnaden har en egen kalender som blant annet viser alle sosiale aktiviteter du som student kan delta på. Kalenderen oppdateres fortløpende og viser blant annet aktiviteter i regi av studentforeningene og studentsamfunnene, samt aktiviteter i regi av studentdemokratiet og samskipnaden selv.  

Som student kan du bli med i ulike lag og foreninger for å dyrke din interesse. Dersom du ikke skulle finne noe som passer for deg, kan du starte din egen forening og invitere andre studenter til å bli med. 

Studentsamskipnaden i Østfold deler nå ut midler til sosiale tilbud arrangert av og for studenter. Formålet er å skape gode relasjoner og sosiale møteplasser for studenter under pandemien i form av fysiske eller digitale arrangementer.

Høgskolen i Østfold har et eget læringsmiljøutvalg som disponerer øremerkede midler avsatt til gjennomføring av tiltak for å styrke læringsmiljøet ved HiØ. Her kan du som student søke om inntil kr. 10.000,- til gjennomføring av et arrangement eller innkjøp av utstyr som stimulerer læringsmiljøet.

Ved studiested Halden tilbyr høgskolen gratis leie av bandrom. Rommet er blant annet utstyrt med trommesett, gitarer, mikrofoner og forsterkere.

  • Informasjon og tilgang til bandrom for studenter (Halden)

Helse- og velferdstilbud  

Livskvalitet avhenger av en rekke faktorer, hvor god fysisk og psykisk helse er viktige forutsetninger. Dette henger også sammen med ulike samfunnsmessige forhold og tilgjengelige velferdstilbud. For mange er det å være student en spennende tid med enorme muligheter, samtidig som det er en ny livsfase uten det kjente nettverk av hjemsted, venner og familie. Endringer i bosituasjon, økonomi, rutiner og identitet skal balanseres med en ny hverdag som tidvis kan være krevende. Nedenfor finner du ulike ressurser som kan være relevante og som kan utgjøre en forskjell for å mestre hverdagen også når ikke alt nødvendigvis går på skinner eller er som du ønsker.  

Tilrettelegging og studieveiledning 

Studenter med funksjonsnedsettelse eller andre spesielle behov har rett til individuell tilrettelegging. Tilretteleggingen skal ikke føre til at de faglige kravene svekkes, og den skal heller ikke være uforholdsmessig dyr eller vanskelig å gjennomføre for skolen.  

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har utfordringer som påvirker studiehverdagen din, eller gjennomføring av eksamen! 

Ønsker du en samtale om muligheter og veivalg innenfor høgskolens studietilbud eller karriere og fremtidens arbeidsliv, ta kontakt med våre studieveiledere.

Fysisk og psykisk helse 

Trenger du noen å snakke med? Ikke gå rundt med problemene dine alene. SiØ Råd og Helse er et gratis tilbud til alle studenter ved HiØ som kan gi informasjon, råd og veiledning innen ulike livsområder. Det kan for eksempel gjelde ensomhet, isolasjon, problemer i nære relasjoner, angst, depresjon, rus, langvarig sykdom, funksjonsnedsettelser eller graviditet. 

SiØ Råd og Helse tilbyr også veiledet selvhjelp. Da får du tilgang til et digitalt selvhjelpsprogram som er utarbeidet og kvalitetssikret av psykologer. Dette er mestringsverktøy for psykiske plager, og du får mye faglig kunnskap, øvelser og oppgaver som du gjør på egenhånd. Dessuten får du oppfølging av en studentrådgiver som kjenner programmet. Les mer om tilbudet tilbudet for veiledet selvhjelp her.

I samarbeid med høgskolens vertskommuner gis studenter gratis tilbud om time hos helsestasjon i Halden og helsestasjon i Fredrikstad. Her kan du få veiledning og svar på spørsmål omkring blant annet seksualitet, samliv og helse.

Studenttelefonen til Mental Helse er et gratis og anonymt tilbud for alle studenter og elever som trenger noen å snakke med. De har god kjennskap til studentlivet og har taushetsplikt.

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til deg med lettere former for angst eller depresjon. Tilbudet er gratis og du trenger ingen henvisning fra lege. Blant landets 18 pilotkommuner for tilbudet, finner du blant annet Fredrikstad og Sarpsborg.

Universitetet i Bergen har utarbeidet en egen nettside med forskningsbaserte tips og triks som kan gjøre pandemihverdagen litt bedre(https://www.vaergodmotdegselv.no). På denne samlesiden kan du lese mer om blant annet trygg trening, musikkterapi og søte dyr og hvorfor dette kan være bra for nettopp deg. 

Studier viser at personer med lettere psykiske lidelser svært ofte bruker internett til å finne hjelp, men at det kan være vanskelig å finne aktuell og pålitelig informasjon. Prosjektet psykologiskveiledning.com er støttet av Mental Helse og tilbyr gratis selvhjelpsvideoer med kvalitetssikret informasjon om ulike psykiske plager, hvor man kan søke hjelp, hva man kan gjøre selv og hva eksperter anbefaler. 

I den lille boken Mentale Verktøy - en psykologisk overlevelsesmanual for studenter finner du en rekke øvelser du kan gjør på egen hånd dersom du sliter med for mye grubling, bekymring​ og perfeksjonisme og ønsker å utfordre dine leveregler.

Fysisk aktivitet påvirker humøret, reduserer stress og forebygger en rekke sykdommer. Høgskolen ønsker å stimulere til og tilrettelegge for fysisk aktivitet for alle studenter og tilbyr et variert trenings- og aktivitetstilbud. Vi formidler også tilbud og rabatter fra eksterne tilbydere.

For deg som ønsker å snakke med en diakon eller prest, har kirken i Fredrikstad og kirken i Halden et åpent og gratis tilbud til studenter.

Transport

Høgskolen har etablert en elbil-pool på begge studiesteder med biler som også kan leies privat av studenter på hverdager etter klokken 16:00 og i helger. Ved studiested Halden kan du også låne el-sykler gratis. Kjekt blant annet for å komme seg mellom campus og sentrum.

Syk eller forsinket i studiet

Informasjon om koronaviruset 

Høgskolen jobber kontinuerlig med håndteringen av Koronaviruset hvor det er viktig for våre studenter å ha mulighet til å både studere og være sammen fysisk. Derfor er vi også så tydelig på å ivareta smittevernet, og at alle husker på å bli hjemme når man føler seg det minste syk. Høgskolen har egne sider knyttet til håndteringen og disse skal gi deg som student den løpende informasjonen som du trenger og hvilke tiltak som til enhver tid gjelder.  

Lånekassen har egne sider for studenter med informasjon om ulike tiltak i forbindelse med koronapandemien.

Si ifra!

Meld fra om positive eller negative sider ved læringsmiljøet, eller varsle om kritikkverdige hendelser.