I fremtiden kan lærere selv 3D printe egne hjelpemidler til undervisningen

En fersk studie gjennomført av forskere ved Høgskolen i Østfold viser at digital fabrikasjon kan støtte lærere å lage egne konkrete undervisningsmaterialer for å forbedre undervisningen sin.

Stipendiat Henrik Stigberg, dosent Marianne Maugesten (til venstre), og førsteamanuensis Susanne Stigberg fra Høgskolen i Østfold har skrevet en forskningsartikkelen som viser hvordan lærere kan bruke digital fabrikasjon for å støtte sin undervisning. Foto: Privat.

Det er stipendiat Henrik Stigberg sammen med dosent Marianne Maugesten, og førsteamanuensis Susanne Stigberg fra Høgskolen i Østfold som står bak artikkelen som viser hvordan lærere kan bruke digital fabrikasjon for å støtte sin undervisning.

3D printer og Makerspaces i fremtidens skole

Et Makerspace er en form for digital sløyd, et rom fylt av digital fabrikasjonsverktøy og nyskapende teknologi som for eksempel 3D-printere, laserskjærere, symaskiner og roboter som lar deg skape ting på̊ nye måter.

I Norge finns det over 50 Makerspaces og mange skole har planer for å anskaffe seg en egen Makerspace for lærere og elevene sine. Mye av verktøyene som for eksempel 3D printer, har i dag sunket i pris og det er nå mulig for skoler at ha sine egne slike printere.

Digitale fabrikasjonsverktøy og «making» kan bli en viktig del i lærerens arbeid med å lage konkreter for egen undervisning, men også at elevene trenes i «making»-aktiviteter. Kanskje kjøper vi ikke konkreter til matematikkundervisningen i fremtiden men isteden laster ned en fil som vi så 3D printer eller bruke med en laserskjærer.

Workshop med lærerstudenter

Flere lærere beskriver at de har digitale fabrikasjonsverktøy, men er usikre på hvordan de kan bruke det inn i profesjonen sin. For å se hvordan digital fabrikasjon kan brukes for å lage konkreter, har vi gjennomført 4 workshop med lærerstudenter på høgskolens læringslab.

Der fikk studentene lære sig å lage digitale modeller i 2D og 3D og å bruke 3D printer, laserskjærere og vinylskjærere. Vi utviklede metoden «Find, Adapt, Create and Share» som utforskende arbeidsmåte for å lære sig digital fabrikasjon.

I Find-fasen skal studentene orientere seg i det som allerede finnes ferdig på nett og bruke de digitale verktøy for å lage ferdige konkreter.

I Adapt-fasen så kan studenten endre og tilpasse konkretene for å bedre passe inn i matematikkundervisning.

I Create-fasen som er den mest komplekse så har studenten kompetanse å skape egne konkreter som 2D- eller 3D modeller og lager disse med digitale fabrikasjonsverktøy.

Alle faser gjennomsyres av en delingskultur, da dette er en viktig del i av Makerkulturen.

Presentert på konferanse Fablearn

Susanne og Henrik presenterte prosjektet på Fablearn konferansen i København i sluttet av mai. Fablearn er en internasjonal vitenskapelig konferanse om programmering, design og making i utdanningen. Konferansen samler internasjonale forskere, lærere, designere og beslutningstakere for å formidle ideer, beste praksis og ressurser for å støtte barns digitale ferdigheter og kompetanse. (http://fablearn.eu/2022/)

Hele artikkelen kan leses her: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3535227.3535228

Flere workshoper med lærere i høst

Prosjektet er del av Henriks PhD «Digital Fabrication for Mathematics Teachers» innen høgskolens satsingsområde det digital samfunn. Det er yttligere tre forskere knyttet til prosjektet: Professor Said Hadjerrouit og førsteamanuensis Odd Tore Kaufmann fra fakultetet for lærerutdanninger og språk og Førsteamanuensis Georgios Marentakis fra fakultetet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi.

Til høsten har forskerteamet planlagt workshops med matematikklærere fra Haldens ungdomsskoler.

Digitale fabrikasjonsverktøy og «making» kan bli en viktig del i lærerens arbeid med å lage konkreter for egen undervisning, men også at elevene trenes i «making»-aktiviteter. Kanskje kjøper vi ikke konkreter til matematikkundervisningen i fremtiden men isteden laster ned en fil som vi så 3D printer eller bruke med en laserskjærer. Foto: Privat.

Av Stipendiat Henrik Stigberg, dosent Marianne Maugesten og førsteamanuensis Susanne Stigberg
Publisert 27. juni 2022 10:22 - Sist endret 27. juni 2022 10:22