DigiLU - Eit kompetansehevingsprosjekt ved LU i perioden 2018-2020

DigiLU - Eit kompetansehevingsprosjekt ved LU i perioden 2018-2020

DigiLU - Digitalisering i lærarutdanning, var eit prosjekt som hadde som formål å heve den profesjonsfaglige digitale kompetanse til både ansatte, lærere i praksisfeltet og studenter.

Prosjektet finansiertes av Kunnskapsdepartementet med 18 mill kr over perioden 2018 - 2020. DigiLU var høgskolens til da største prosjekt finansiert av eksterne midler.

Kontakt

Omtalar av hendingar under prosjektperioden

 • Fra venstre: Trine Koefoed (DIKU), Josef Thingnes (prosjektleder, HiØ), Ilka Nagel (prosjektleder, HiØ) og Njål Foldsnes (BI) 1-2-3-4-5-6-DigiSJU 6. sep. 2019

  Den sjuende DigiLU-samlingen gikk av stabelen, for ansatte ved LU, onsdag 28. august på Fredriksten festning. Med denne samlingen er DigiLU-prosjektet allerede over halvveis gjennomført! Det kommende semesteret skal kompetansehevingen dreie seg om omvendt undervisning, eller «flipped classroom». I artikkelen kan du lese mer om seminaret OG vår uhøytidlige underveisvurdering av prosjektet.

 • Illustrasjonsbilde Kick off! Digital dømmekraft 28. mars 2019

  Denne våren jobber DigiLU-lærerne ved HiØ og lærerne ved de tre DigiLU-samarbeidsskolene med «digital dømmekraft». Det er et svært viktig område i utviklingen av en lærers profesjonsfaglige digitale kompetanse. Les mer om hva to av skolelederne sier om oppstarten og erfaringene så langt.

Stemmer fra prosjektet

 • Å få bokstavene til å låte i en digital skolehverdag 21. feb. 2020

  «Längst framme under taklisten hängde Bokstäverna. En skrämmande armé av böjar och stolpar, från den ena väggen til den andra. Det var dem vi skulle brotta ner en efter en, lägga platt på rygg i våra skrivhäften och tvinga att ljuda» (Niemi 2000:46)

 • lfk2018kopi2 «Bøker kan aldri erstattes» 8. mars 2019

  Stemme: Marion Elisenberg, høgskolelektor i norsk, HiØ og Camilla Häbler, høgskolelektor i norsk, HiØ

  Grunnleggende lese- og skriveopplæring er et av de viktigste emnene i skolen. Utvikling av lese- og skriveevnen er komplekse læringsaktiviteter som innbefatter mange ferdigheter på ulike nivåer. Vi har i de siste årene sett endringer i hvordan begynneropplæringen i lesing og skriving foregår. Mange norske seksåringer bytter ut blyanten med nettbrett i den første lese- og skriveopplæringen, og mange lærere tar i bruk ulike applikasjoner i begynneropplæringen.

Ressurser for kompetanseheving

Er du lærer i skole eller høyere utdanning og gjerne vil ha tilgang til ressursene vi bruker for kompetanseheving her ved HiØ og hos våre samarbeidsskoler?