Digitale opptak av undervisningen - rammer og retningslinjer

Rammer og retningslinjer for gjennomføring av digitale opptak i undervisningen for studenter. Disse retningslinjene har blitt godkjent av hver enkelt student i Studentweb.

Når undervisningen blir tatt opp skal du få beskjed i forkant om at opptaket gjennomføres.

Du skal få vite:

  • Hva som er formålet med opptaket
  • Hva som er det lovlige grunnlaget for at det gjøres opptak
  • Du skal få vite hvordan opptaket gjøres tilgjengelig for andre, og hvem andre som vil ha tilgang.
  • Hvor opptaket lagres. Normalt blir opptak av undervisning lagret i emnets Canvasrom, og er kun tilgengelig for medstudenter og lærere
  • Du skal få vite hvor lenge opptaket lagres og når det slettes. Normalt blir opptak av undervisning lagret i det aktuelle Canvasrommet til undervisningen er avsluttet og eksamen er gjennomført

Du må bekrefte at du ikke vil spre opptak av undervisning til andre digitale plattformer enn emnets Canvasrom. Dette fordi:

  • Opptak av lyd eller bilde som er gjort i forbindelse med undervisning og inneholder personopplysninger, skal ikke benyttes til andre formål.
  • Undervisnings- og forskningspersonalet har opphavsrett til sin faglige formidling i forbindelse med undervisning
Publisert 2. juli 2020 09:39 - Sist endret 2. juli 2020 09:39