Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSFELC07 Vitenskapsteori og forskningsmetode (Vår 2010)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i vernepleie, deltid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamen i emnene i andre studieår .

Undervisningssemester

6. semester (vår).

Innhold

- Forskningsprosessen
- Vitenskapsteori
- Forskning i et etisk perspektiv
- Design og validitet
- Datainnsamling
- Bearbeide data

Undervisnings- og læringsformer

Egenstudier. Arbeid i basisgruppe. Seminarer. Veiledning. Forelesninger. Gjennomføring av prosjektarbeid basert på egne innsamlede data. Framlegg i seminargruppe.

Praksis

Det er ikke praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Gjennomføring av prosjektarbeid basert på egne innsamlede data som legges fram i seminargruppe. Vurderes til godkjent/ikke godkjent. Godkjent framlegg forutsetter tilstedeværelse i seminaret. Ved "ikke godkjent" er det anledning til å avlegge presentasjonen på nytt inntil to ganger.
  • Deltakelse i basisgruppeveiledning.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Prosjektrapport (i gruppe) på maks 2000 ord. Eksamen vurderes til Bestått/Ikke bestått.

Litteratur

300.72 Ja
Jacobsen, D. I. (2005). Hvordan gjennomføre undersøkelser?: innføring i samfunnsvitenskapelig metode, 400 s. (2. utg). Kristiansand: Høyskoleforl. ISBN 82-7634-663-4

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. jan. 2022 02:35:21