Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Gunnar Andersson
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRI23012 Organisasjonsutvikling (Høst 2012–Vår 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i innovasjon og prosjektledelse.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Ingen

Undervisningssemester

3. og 4. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap:
Studenten

  • har kunnskap om organisasjonsutvikling som tilrettelagte og ledete læringsprosesser i organisasjoner.

Ferdighet:
Studenten

  • kan gjennomføre organisasjonsanalyse og planlegging av utviklingsarbeid i en bedrift

Generell kompetanse:
Studenten

  • forstår organisasjonsutvikling som en praktisk aktivitet med en klar faglig begrunnelse

Innhold

Emnet fokuserer på organisasjonsutvikling som tilrettelagte og ledete læringsprosesser i organisasjoner.

Første del retter fokus mot modellering av OU-prosesser, medvirkning, læring, og samspillet mellom organisasjonen og eksterne aktører.  

Andre del utvikler innsikt i praktiske arbeidsformer som ofte benyttes i medvirkningsbaserte endringsprosesser.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen baserer seg på en stor grad av studentaktivitet. Forelesningene vil veksle mellom innledninger fra foreleser, gruppearbeid og seminar.

Øvingsarbeidet består av organisasjonsanalyse og planlegging av utviklingsarbeid.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Rapport fra organisasjonsanalyse og planlegging av utviklingsarbeid

Eksamen

Mappeeksamen og individuell muntlig høring:

Deleksamen 1 høst (50%): Mappe med 4 innleveringer.

Deleksamen 2 vår (50%): Individuell muntlig eksamen med presentasjon (ca. 15. minutter) av analyserapporten, etterfulgt av spørsmål fra sensor (ca. 10 minutter)

Det gis bokstavkarakter A til F, hvor A er beste karakter og F er "ikke bestått".

Evaluering av emnet

I henhold til avdelingens prosedyre Studentevaluering av emner og undervisning (EVA 3 a og b).

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert våren 2012. Det tas forbehold om endringer før studiestart.

Litteratur:

Argyris, C., & Schon, D. A. (1996). Organizational learning II?: theory, method and practice. Reading, Mass?; Wokingham: Addison-Wesley.

Bolman, L. G., Deal, T. E., & Thorbjørnsen, K. M. (2009). Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse: strukturer, sosiale relasjoner, politikk og symboler. Oslo: Gyldendal akademisk.

Levin & Klev. (2002). Forandring som praksis. Oslo: Fagbokforlaget.

 

Kompendier og artikler tilkommer.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. jan. 2022 02:39:34