Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Bjørn Gitle Hauge
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRI24512 Prosjektledelse 2 Prosjektutvikling og entreprenørskap (Høst 2012–Vår 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for bachelorstudiet i innovasjon og prosjektledelse.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Basert på kunnskaper fra emnet Prosjektledelse 1.

Undervisningssemester

3. og 4. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap:
Studenten har

 • kunnskap om prosjektutvikling og fundamental forståelse for de prosesser som går forut for prosjektetablering

Ferdighet:
Studenten

 • kan utvikle et prosjekt og vise nødvendige entreprenørielle ferdigheter for å kunne gjennomføre og lede prosessen

Generell kompetanse:
Studenten

 • viser entreprenørielle holdninger som setter henne/han i stand til å gripe unike muligheter, og vinne tillit og support for aktivitetsutvikling, finansiering og gjennomføring av prosjektet

Innhold

 • Entreprenørielle ferdigheter
 • Drivkraft, fra frykt til skaperglede
 • Adaptive prosjektformer
 • Forankring og politiske prosesser
 • Finansiering
 • Aktivitetsutvikling og bemanning
 • Prosjektutvikling av konkret prosjekt
 • Innovasjonsledelse

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen baserer seg på en stor grad av studentaktivitet. Forelesningene vil veksle mellom innledninger fra foreleser, gruppearbeid og seminar.

Øvings- og eksamensarbeidet består av prosjektutvikling for eksterne partnere og utvikling av prosjektplan og søknadsdokumenter til aktuell bidragsytere som Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, Interreg etc.

 

Praksis

Studentene vil bli tildelt prosjektutviklingsoppdrag for eksterne partnere der deltagelse utenfor skolen er påkrevet.

Oppmøte og deltagelse her er obligatorisk.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Rapport fra prosjektutvikling og seminarer
 • Deltagelse i eksternt oppdrag

 

Eksamen

Individuell muntlig eksamen
Individuell muntlig høring, ca. 30 minutter, med presentasjon av prosjektutviklingsrapporten.

Det benyttes karakterskala A-F der A er beste karakter og F er "ikke bestått".

Evaluering av emnet

I henhold til avdelingens prosedyre Studentevaluering av emner og undervisning (EVA 3 a og b).

Litteratur

Harald Westerhagen (2010), Prosjektarbeid, utvikling og endringskompetanse, Gyldendal forlag.

Skattum & Hatting (2005), Veien til prosjektsuksess, Norsk forening for prosjektledelse.

Barringer & Ireland (2006), Entrepreneurship -successfully launching new ventures. Pearson/Prentice Hall

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. jan. 2022 02:39:34