Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Annette Veberg Dahl
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRF12014 Ingeniørrollen og prosjektarbeid (Høst 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelor i ingeniørfag:

 • bygg
 • bygg, Tress
 • elektro
 • elektro, Tress
 • elektro, Y-vei
 • industriell design
 • industriell design, Tress
 • maskin
 • maskin, Tress
 • maskin, Y-vei
 • kjemi
 • kjemi, Tress
 • kjemi, Y-vei

Undervisningssemester

1. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten

 • har en helhetlig forståelse av mangfoldet i ingeniørrollen
 • kan gjengi hovedtrekk og sammenhenger mellom teknologi- og samfunnsutvikling gjennom tidene
 • har kunnskap om prosjektarbeidets faser
 • kjenner til de grunnleggende prinsippene i effektiv studieteknikk
 • kjenner til motivasjonsfaktorer -prosesser for læring og yrkesutøving

Ferdigheter
Studenten

 • kan analysere og gjøre selvstendige, begrunnede valg i situasjoner der han/hun møter etiske, miljømessige- og samfunnsmessige utfordringer
 • kan anvende grunnleggende programmeringsverktøy (beregningsorientert)
 • kan fungere i ulike roller i et prosjekt
 • behersker sentrale teknikker for å kunne effektivisere egne læringsprosesser og kan løse utfordringer knyttet til egen læring

Generell kompetanse
Studenten

 • har et bevisst forhold til etiske, miljømessige og samfunnsmessige utfordringer

 

Innhold

Introduksjon til ingeniørstudiet

 • Bli kjent (skolen, faget)
 • Studieteknikk
 • Motivasjonsprosesser
 • Ulike studieretninger for ingeniører

Prosjektarbeid/ teambygging

 • Rapportskriving
 • Referanser og kildekritikk
 • Plagiat
 • Presentasjonsteknikk
 • Gruppeprosesser
 • Kommunikasjon
 • Møteteknikk

Vitenskapelig tilnærming til praktiske problemstillinger

 • Akademisk skriving
 • Analyse
 • Drøfting

Ingeniørens rolle i samfunnet i går, i dag og i framtida

 • Teknologi- og samfunnshistorie
 • Etikk/ Samfunnsansvar/ Korrupsjon/Personvern
 • Miljø/Ressurs
 • Internasjonalisering og kulturforståelse
 • Lover og forskrifter, standarder
 • Patenter, design og åndsverk
 • Møte med næringsliv
 • Ingeniørfaglige arbeidsverktøy

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, prosjektarbeid, øvinger og eventuelt ekskursjoner.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Godkjent gruppebesvarelse basert på spørsmål fra forelesningene og pensumlitteratur.
 • Godkjent rapport fra gruppeprosjekt i programmering.
 • Prosjektplan, utkast til prosjektrapport og milepæler må være godkjent av aktuell faglærer.

Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig prosjektrapport
Prosjektrapport leveres etter nærmere retningslinjer og frist.

Det benyttes bokstavkarakterer A-F.

Ved ny/utsatt eksamen må prosjektrapport leveres på nytt.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 14.06.13

Westerhagen, Harald (2010): Prosjektarbeid, utvikling og endringskompetanse. Gyldendal forlag.

Avdelingens Prosjekthåndbok
Utdelt materiell

Støttelitteratur:

Karlsen, Terje (2005): Kommunikasjon - målstyrt samarbeid og informasjon, Gyldendal forlag. ISBN 13978-82-05-34240-8

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2022 02:39:58