Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Kjetil Novang Gulbrandsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRF12014 Ingeniørrollen og prosjektarbeid (Høst 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i ingeniørfag:

 • bygg
 • bygg, Tress
 • elektro
 • elektro, Tress
 • elektro, Y-vei
 • kjemi
 • kjemi, Tress
 • kjemi, Y-vei
 • maskin
 • maskin, Tress
 • maskin, Y-vei
 • industriell design, Tress
 • industriell design

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

1. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten

 • har en helhetlig forståelse av mangfoldet i ingeniørrollen
 • kjenner til ulike datahjelpemidler som er typiske som løsning av oppdrag innen eget program
 • har grunnleggende kunnskap om akademisk skriving og referanseteknikk
 • har kunnskap om prosjektarbeidets faser
 • kjenner til de grunnleggende prinsippene i effektiv studieteknikk
 • kjenner til motivasjonsfaktorer -prosesser for læring og yrkesutøving

Ferdigheter
Studenten

 • kan analysere og gjøre selvstendige, begrunnede valg i situasjoner der han/hun møter etiske, miljømessige- og samfunnsmessige utfordringer
 • kan gjennomføre en analyse av mijømessige utfordringer knyttet til ingeniøoppgaver basert på litteraturstudie og kompetanse i egen prosjektgruppe
 • kan skrive en faglig rapport med akademiske krav til kilder og referanser
 • kan anvende grunnleggende programmeringsverktøy (beregningsorientert)
 • kan planlegge og gjennomføre arbeid i gruppe inklusive rapportering mot krav til ressursbruk
 • behersker sentrale teknikker for å kunne effektivisere egne læringsprosesser og kan løse utfordringer knyttet til egen læring

Generell kompetanse
Studenten

 • har et bevisst forhold til etiske, miljømessige og samfunnsmessige utfordringer
 • kjenner til prinsippene for akademisk skriving

Innhold

Introduksjon til ingeniørstudiet

 • Bli kjent (skolen, faget)
 • Studieteknikk
 • Ulike studieretninger for ingeniører

Prosjektarbeid/ teambygging

 • Rapportskriving
 • Referanser og kildekritikk
 • Plagiat-regler
 • Gruppeprosesser
 • Kommunikasjon
 • Møteteknikk

Vitenskapelig tilnærming til praktiske problemstillinger

 • Akademisk skriving
 • Analyse
 • Drøfting
Ingeniørens rolle i samfunnet
 • Etikk/ Samfunnsansvar
 • Miljøutfordinger/ bruk av ressurser. Livssyklusanalyse som arbeidsverktøy (LCA)
 • Lover og forskrifter, standarder spesifikke for eget program
 • Møte med næringsliv - tidligere studenter som jobber med typiske yrker for programmet
 • Ingeniørfaglige digital arbeidsverktøy

Undervisnings- og læringsformer

Felles forelesninger, prosjektarbeid og øvinger.

Programvise presentasjoner og ekskursjoner.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Digital kunnskapstest basert på tematikk i forelesningene. Gjennomføres individuelt.
 • Plan for gjennomføring av gruppeprosjekt må være godkjent av faglærer på egen program innen angitt frist. Krav til innhold i planen vil bli nærmere spesifisert
 • Fremvise gjennomført dataøvelse for programmets veileder som gruppe. Øvelsen vil være knyttet til programspesifikk programvare.
 • Besvare refleksjons-spørsmål knyttet til egen læring i emnet.

Eksamen

Individuell skriftlig prosjektrapport
Prosjektrapport leveres etter nærmere retningslinjer og frist. Rapporten vil bestå av kapittel som er utarbeidet felles for gruppa, og av individuelle deler. Rapportering av prosess for gruppearbeid inngår i sluttrapport.

Det benyttes bokstavkarakterer A-F.

Sensorordning

Blir klart i løpet av våren 2018.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

 

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Avdelingens Prosjekthåndbok

Utdelt materiell

Støttelitteratur:

Westerhagen, Harald (2010): Prosjektarbeid, utvikling og endringskompetanse. Gyldendal forlag.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2021 02:45:55