Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Tore August Kro
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRF20014 Matematikk 2 (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for Bachelorstudium i ingeniørfag:

 • bygg
 • bygg, Tress
 • bygg, Y-veien
 • elektro
 • elektro, Tress
 • elektro, Y-veien
 • industriell design
 • industriell design, Tress
 • maskin
 • maskin, Tress
 • maskin, Y-veien

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

IRF10014 Matematikk 1 eller tilsvarende.

Undervisningssemester

3. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KunnskapStudenten skal

 • ha kunnskap om begreper og terminologi innenfor emnets temaer
 • kunne følge den logiske oppbygningen i enkle matematiske bevis og utledninger
 • tilegne seg nødvendige kunnskaper i matematikk som grunnlag for livslang læring

FerdigheterStudenten skal

 • kunne utføre beregninger innenfor emnets temaer
 • forstå og begrunne sine beregninger
 • kunne anvende matematikk på problemstillinger fra tekniske fag

Generell kompetanseStudenten skal

 • utvikle positive holdinger og respekt for matematikk som et grunnlag for naturvitenskapelig tenkning
 • kunne kommunisere med andre fagpersoner ved hjelp av det matematiske språk/begrepsapparat

Innhold

Laplacetransformasjoner 

 • Transform og invers transform
 • Linearitet og forskyvninger
 • Transform av derivert og integral
 • Differensiallikninger
 • Folding (konvolusjon)

Lineær algebra

 • Vektorrom
 • Lineære underrom av Rn
 • Lineære transformasjoner
 • Lineær uavhengighet
 • Basis og basisskifte
 • Egenverdier og egenrom
 • Diagonalisering
 • Differensiallikningssystemer

Funksjoner av flere variable

 • Grafer, nivåkurver og -flater
 • Partielle deriverte
 • Retningsderivert
 • Gradienten
 • Likningen for tangentplanet
 • Ekstremalverdier, andrederiverttesten

Følger og rekker

 • Rekursive definisjoner, induksjon
 • Konvergens av følger
 • Differenslikninger, diskret modellering
 • Konvergenstester for rekker (med feilestimater)
 • Absolutt og betinget konvergens
 • Taylorpolynomer, Taylorrekker
 • Potensrekker, konvergensområde
 • Manipulering av rekker, summering

Fourierrekker og -transformasjoner

 • Periodiske funksjoner
 • Definisjon av Fourierrekka, betydning, sum, (Gibbsfenomen)
 • Halvperiodiske utvidelser
 • Partikulærløsninger i difflikninger
 • Fouriertransformasjoner

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og plenumsregning, samt øvinger/regneverksted.

Arbeidsomfang

300 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Digitale øvinger, der det gis 4 øvingssett hvorav 3 må være godkjent.

Eksamen

Skriftlig eksamen, 4 timer.

Tillatte hjelpemidler: Kalkulator og enten Tor Andersen:"Aktiv formelsamling i matematikk" eller "Gyldendals formelsamling i matematikk". Formelark vil bli vedlagt eksamenssettet.

Karakterregel A-F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter. Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Gulbrandsen, M., Kleppe, J., Kro, T.A., Vatne, J-E. (2013), Matematikk for ingeniørfag, 1. utgave, Gyldendal,  ISBN/EAN: 9788205432338

Formelsamling

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2021 02:46:20