Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Matthew Lynch
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRF23012 Studentbedrift (Høst 2020–Vår 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

3. og 4. semester (høst og vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Studenten

 • har teoretisk kunnskap og forståelse for utøvelse av entreprenørskap som aktiv deltager i en moderne organisasjon.
 • har god innsikt i entreprenørskap og entreprenøriell ledelse ut fra et strategisk perspektiv.
 • kan gjennom egen studentbedrift planlegge, etablere, drive og avvikle en mindre bedrift.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • benytte et sett metoder, teknikker, IT-verktøy og modeller for å gjennomføre oppstart og avvikling av en bedrift.
 • gjennom erfaring fra arbeidet med egen studentbedrift forstå sentrale problemstillinger og utfordringer knyttet til en mindre bedrifts hverdag.
 • løse innovasjons- og utviklingsoppgaver på en systematisk og effektiv måte.

Generell kompetanse

Studenten har forståelse for etiske forpliktelser knyttet til drift av egen virksomhet - både ovenfor ansatte og samfunnet.

Innhold

Studentene skal utvikle en egen forretningsplan, gjennomføre denne og rapportere sine resultater i en sluttrapport. Sluttrapport utgjør også den formelle avviklingen av studentbedriften.

Følgende tema vil bli berørt:

 • Valg av forretningsidé
 • Registrering av studentbedrift
 • Organisering av gruppen/bedriften
 • Prosjektarbeid som arbeidsform
 • Forretningsplanbygging med følgende hovedtemaer: Idé, marked, budsjettering, organisering og finansiering
 • Organisasjon/ledelse
 • Evaluering og sluttrapport
 • Kontakt med leverandører (innkjøp) og kunder (salg)
 • Etablering av samarbeid med mentor (fra næringslivet) 
 • Konkurranse/Messedeltakelse

Undervisnings- og læringsformer

Dette emnet krever stor grad av egenaktivitet, både i arbeidet internt i høgskolen og i praksis- / yrkesfeltet via mentorordninger med næringslivet.

Emnet er et prosjektfag som krever aktiv gruppedeltagelse og oppfølging. Prosessen er krevende, og veiledning og selvstudium er sentralt i faget.

Undervisningen organiseres i blokker.

Faget følger de retningslinjer som er satt av Ungt Entreprenørskap i forhold til etablering, drift og avvikling av Studentbedrift.

Fokus på informasjonssøk og litteratur er sentralt, både på campus og via internett.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • To innleveringsoppgaver - den ene leveres i høstsemesteret
 • Loggføring av arbeidsinnsats
 • Deltagelse i Østfoldmesterskap for studentbedrift. En gruppe går videre til Norgesmesterskapet for studentbedrift.

Eksamen

Mappeeksamen i gruppe.

I mappeeksamen inngår et prosjektarbeid bestående av:

 • beskrivelse av prosjektprosessen
 • forretningsplan
 • prosjektresultatet
 • sluttrapport

Det gis individuelle karakterer, karakterregel A-F. Karakterene til studentene i gruppen kan variere, basert på loggføring av arbeidsinnsats.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ikke bestått eller forbedring av karakter må alle komponenter i mappen tas på nytt.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter. Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 29.05.2019.

 

Aulet, B. (2013). Disciplined entrepreneurship: 24 steps to a successful startup. John Wiley & Sons.

Gerber, M. E., & Gerber, M. E. (2005). The E-myth revisited. Harper Collins Publishers.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2022 02:41:48