Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Bjørn Gitle Hauge
Undervisningsspråk:
Se pkt. Undervisnings- og læringsformer
Varighet:
½ år

IRI31018 Anvendt prosjektutvikling (Høst 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgemne i Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse

Absolutte forkunnskaper

Bestått emnet IRI24515 Prosjektutvikling

Anbefalte forkunnskaper

Bestått emnet IRI12517 Kreativitet og entreprenørskap

Undervisningssemester

5. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om prosjekters faglige innhold
 • har tillegnet seg nødvendig tverrfaglig kompetanse
 • har kunnskap om prosjektutvikling og prosjektering
 • har kunnskap om forankring og finansiering av prosjekter
 • har kunnskap om nødvendigheten av operativ vellykket gjennomføring

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre prosjektering
 • kan forankre og skape aksept for prosjekter
 • kan arbeide tverrfaglig
 • kan gjennomføre prosjektet operativt og vellykket

Generell kompetanse

Studenten

 • har forståelse for prosjektstyring som en praktisk aktivitet med faglig forankring for vellykket gjennomføring av et operativt prosjekt
 • har tilegnet seg ferdigheter for problemløsning og gjennomføringsevne
 • har tilegnet seg nødvendig drivkraft for vellykket operativ gjennomføring

Innhold

Prosjektutviklingen/oppdraget gjenomføres som en praktisk og reell casebasert oppgave som er definert av høgskolen eller en ekstern organisasjon/bedrift.

Oppgavens omfang og målsetning utarbeides av studenten i samarbeid med oppdragsgiver og høgskolens faglige veileder. Prosjektet kan i sin helhet gjennomføres hos ekstern oppdragsgiver, men skal godkjennes av fagansvarlig.

Prosjektuviklingen gjennomgår normalt disse faser:

 • Identifisering av muligheter og målsetninger
 • Forprosjektering/uttesting
 • Forankring/finansiering/problemavklaring
 • Prosjektering
 • Operativ gjennomføring
 • Sluttrapportering/evaluering

Den vellykkede operative gjennomføringen av prosjektet er oppdraget/oppgavens hovedmål.

Undervisnings- og læringsformer

Øvings- og eksamensarbeidet består av prosjektutviklingsoppdrag for eksterne/interne partnere hvor deltagelse utenfor skolen er påkrevet.

Undervisningen baserer seg på en høy grad av studentaktivitet, og kan veksle mellom veiledning/forelesninger, gruppearbeid og seminar fra foreleser(e) og oppdragsgiver(e).

Studenten(e) må arbeide selvstendig, løsningsorientert og prosjektbasert.

Studenten(e) må arbeide proaktivt og selv søke veiledning for å sikre fremdrift.

Emnet kan bli undervist på engelsk.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Minimum 75 % oppmøte og deltagelse i interne og eksterne oppdrag knyttet til prosjektet

 • Minimum 75 % av alle skriftlige arbeid/innleveringer

 • Ett skriftlig arbeidskrav som avklares med oppdragsgiver ved prosjektstart.

Krav til oppmøte og deltagelse gjelder på individnivå. Arbeidskravene gjennomføres i gruppe.

Eksamen

Eksamen består av to komponenter:

 • Prosjektoppgave i gruppe: Prosjektrapport med tilhørende planverk avtalt med oppdragsgiver.
 • Muntlig eksamen, gruppe. Varighet: 30 minutter (20 minutter presentasjon og 10 minutter spørsmål fra sensor om oppgave/prosjektgjennomføringen).

Prosjektoppgaven må være vurdert til bestått før studentene kan fremstille seg til muntlig eksamen.

Det gis én samlet, individuell karakter i emnet etter karakterregel A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen arrangeres ved neste ordinære eksamen. Ved ikke bestått prosjektoppgave må studenten levere ny prosjektoppgave.

Ved ikke bestått på muntlig eksamen kan studenten fremstille seg til ny eksamen på grunnlag av allerede bestått prosjektoppgave.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e), oppdragsgiver(e) og studenter. Muntlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Maylor, H. (2010), Project Management, 4th edition, Prentice Hall

Skattum, K., Hatling, J. (2005), Veien til prosjektsuksess, Norsk forening for prosjektledelse

Bransjerelatert litteratur i samarbeid med oppdragsgiver.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2021 19:17:19