Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
June Merete Solberg Tolsby
Undervisningsspråk:
Norsk eller engelsk
Varighet:
½ år

IRI34019 Produkt- og tjenestemodellering (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgfritt emne i Bachelorstudium i Innovasjon og prosjektledelse

Ved færre enn 10 påmeldte studenter vil emnet ikke starte opp.

Absolutte forkunnskaper

Bestått emnet Produkt- og tjenesteutvikling eller et tilsvarende emne.

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til hvilke faktorer som påvirker utviklingen av produkter og tjenester.

Undervisningssemester

5. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om:

 • teorier som kan brukes for å få nye ideer
 • strategier for å lage nye produkter eller tjenester
 • verktøy for å utvikle skisser eller konsepttegninger 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • forstå kunden og kundereisen
 • innhente, evaluere og analysere data om brukere og anvende disse i et praktisk prosjekt
 • bruke verktøy for å lage skisser, presentasjoner og 3D-modeller  

Generell kompetanse

Studenten har erfaring med:

 • strategier og teori innen konsept- og skisseutforming samt 3D-modellering for å forstå hvordan nye produkter og tjenester kan utvikles
 • verktøy til bruk ved visuell presentasjon og utforming av produkt og tjenester

Innhold

 • Gjennomføre et praktisk prosjekt
 • Utforske og kartlegge behovene knyttet til en ide
 • Lære fremgangsmåter for å modellere et bedre produkt eller en tjeneste, utteste det nye produktet og/eller tjenesten på brukerne

Undervisnings- og læringsformer

Problembasert prosjektarbeid.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen veiledet praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

3 muntlige gruppepresentasjoner underveis i semesteret med utgangspunkt i et praktisk prosjekt. Feedback etter hver presentasjon.

Eksamen

Muntlig eksamen i gruppe. Varighet: ca. 15 minutter presentasjon + 10 minutter utspørring. Eksamen er basert på gjennomført prosjekt. Gruppen skal bestå av max. 4 personer. Hjelpemidler: Alle.

Det kan gis individuelle karakterer til studenter i samme gruppe. Det benyttes karakterskala A til F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen gjennomføres ved neste ordinære eksamen.

Studenter som har fått ikke bestått på eksamen kan ta ny eksamen individuelt eller inngå i ny gruppe. Inngår studenten i ny gruppe må nye arbeidskrav leveres. Arbeidskravene må være godkjent før eksamen kan tas.

Ved ønske om forbedring av karakter kan eksamen tas på ny. Eksamen kan tas individuelt eller i gruppe. Inngår studenten i ny gruppe må nye arbeidskrav leveres. Arbeidskravene må være godkjent før eksamen kan tas.

Evaluering av emnet

Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 2.6.2021
Sibbet,  David (2010). Visual Meetings : How Graphics, Sticky Notes and Idea Mapping Can Transform Group Productivity. New Jersey: John Wiley & Sons, Incorporated
William Lidwell, Holden, Kristina & Butler, Jill.(2015). The Pocket Universal Principles of Design 150 Essential Tools for Architects, Artists, Designers, Developers, Engineers, Inventors and Makers.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2021 01:17:39