Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Tina Helene Bunæs
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITM21016 Spillutvikling (Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for

 • bachelorstudiet i digitale medier og design

Emnet er valgfritt for øvrige.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende emnet Innføring i programmering.

Undervisningssemester

4. og 6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten har 

 • en forståelse av hva som gjør spill interessante og underholdende
 • kunnskap om enkel spillutvikling
 • kunnskap om spillprogrammering med OOP

Ferdigheter

Studenten kan

 • planlegge, designe og dokumentere enkle spill
 • programmere små til middels store spill i et objektorientert språk

Generell kompetanse

Studenten kan

 • bidra i utviklingen av applikasjoner der det er flere deltakere
 • forstå hensikten med å planlegge og dokumentere før man starter implementasjonen

Innhold

Emnet kan sees på som tredelt:

Del 1 - Grafiske elementer

 • Tegning (tekst og farger)
 • Animasjon
 • Bygge opp en god struktur på grafikken/animasjonen
 • Multimedieanimasjoner (inkludere lyd, bilder, video)
 • Interaktivitet (kontrollere tidslinjen)

Del 2 - Programmering

 • OOP og grunnleggende programmeringselementer
 • Kontrollere grafikk/animasjoner med programkode
 • Lagre og hente data

Del 3 - Spillutviklingsteori

Undervisnings- og læringsformer

Emnet vil være bygget opp slik at det er en intensiv del først, der disse tre delene foreleses. Etter dette arbeides det i hovedsak med et prosjekt, og det er få forelesninger.

Emnet baserer seg også på at studentene i stor grad på egenhånd skal finne og sette seg inn i utdypende informasjon rundt temaene som undervises og som er nødvendige i de ulike prosjektene.

Arbeidsomfang

Ca 240 timer.
4-6 timer forelesning + øving per uke.

Eksamen

Utviklingsprosjekt i gruppe
Studentene skal gjennomføre et utviklingsprosjekt i gruppe for et spill i et objektorientert programmeringsspråk/-omgivelse som blir valgt ved oppstart av undervisningen. I prosjektet inngår også dokumentasjon både av spillet og utviklingsprosessen.

Det gis individuell karakter. Karakterskala A - F.

Sensorordning

Emneansvarlig sensurerer sammen med ekstern eller intern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny og utsatt eksamen avtales innholdet i utviklingsprosjektet med emneansvarlig. Ny og utsatt eksamen vil kunne utføres i ny gruppe eller individuelt. Dette avgjøres av emneansvarlig i hvert enkelt tilfelle.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Emnet baserer seg i all hovedsak på nettressurser og utdelt materiale som gjøres tilgjengelig på høgskolens læringsplattform.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2022 02:43:51