Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Haris Jasarevic
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITD37018 Anvendt Robotteknikk (Høst 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Y-veien
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Tress

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende emnene:

 • Kalkulus / Matematikk 1
 • Programmering 1 / Innføring i programmering

Undervisningssemester

5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • maskinvare, programvare og systemer for å kunne løse realistiske oppgaver innen robotisering innenfor industri, helsevesen, landbruk og annen virksomhet hvor mennesker kan avlastes.
 • anvendt matematikk innen robotikk.
 • programmering av industrielle roboter.
 • mekanisk struktur og bruk av typiske industrielle roboter.
 • HMS i forbindelse med robotisering.
 • generell bruk og styring av roboter

Ferdigheter

Studenten kan

 • programmere roboter og integrere disse i en helhetlig løsning.
 • simulere og implementere praktiske løsninger ved hjelp av roboter.

Generell kompetanse

Studenten

 • har kunnskap om begreper og terminologi innen robotisering.
 • forstår sikkerhetsproblematikk i forbindelse med robotisering.
 • har tilegnet seg kunnskap om samarbeid i grupper og med andre fagområder.

Innhold

De viktigste temaene er følgende:

 • Konstruksjon av ulike industrielle roboter og deres konfigurasjoner i rommet.
 • Bevegelser og homogene transformasjoner.
 • «Forward» og «Inverse» kinematikk av serielle roboter.
 • Robot Jacobian.
 • Programmering, simulering og testing av robotløsninger
 • Bildebehandling/synssystemer
 • Sikkerhet i forbindelse med industriell robotikk.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid, prosjekt og laboratorieøvinger.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer.

4 timer forelesninger + lab/øvinger per uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • delta ved bedriftsbesøk
 • inntil 3 obligatoriske innleveringer  av regneoppgaver
 • gjennomføring av inntil 3 laboratorieoppgaver innen robotisering (individuelt eller i gruppe)
 • presentasjon av prosjektoppgave

Eksamen

Prosjektoppgave i gruppe og skriftlig eksamen

Sluttkarakteren settes på bakgrunn av to deleksamener. Hver deleksamen må være bestått for å få hele emnet bestått.

Deleksamen 1 er et gruppeprosjekt som teller 50%. Det gis individuell karakter.

Deleksamen 2 er en 3 timers individuell skriftlig eksamen som teller 50%. Ingen hjelpemidler tillatt.

Det benyttes karakterskala A-F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny eller utsatt eksamen kan hver eksamensdel avlegges på nytt, og resultatene på eksamensdelene slås sammen på nytt.

Ny eller utsatt deleksamen 1 tas samtidig med neste ordinære eksamen.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 27.07.2020


Mark W. Spong, Seth Hutchinson, M. Vidyasagar: Robot Modeling and Control, 2nd Edition, 2020, ISBN: 978-1-119-52399-4.

Nettressurser som gjøres tilgjengelige på høgskolens læringsplattform.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2022 02:43:58