Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Tom Heine Nätt
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITL27019 Informasjonssikkerhet (Høst 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

 • bachelorstudiet i informatikk - design og utvikling av IT-systemer med fordypning i datasikkerhet
 • bachelorstudiet i informasjonssystemer med fordypning i datasikkerhet og web

Valgfritt emne for øvrige.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende emnet Innføring i datasikkerhet.

Undervisningssemester

5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • kjenner til prosesser og standarder i sikkerhetsarbeid
 • kjenner til vanlige ord og begreper innen sikkerhetsarbeid
 • kjenner til relevant lovverk og retningslinjer

Ferdigheter

Studenten kan

 • håndtere sikkerhetsarbeid i en organisasjon
 • utføre risikoanalyser og ulike former for sikkerhettesting

Generell kompetanse

Studenten kan

 • forstå hvordan sikkerhet implementeres og utøves i en organisasjon.

Innhold

 • Håndtere sikkerhetsarbeid i en organisasjon
 • Sikkerhetsprosesser
 • Begrepsapparat rundt sikkerhetsarbeid
 • Risikoanalyser for prosjekter og organisasjoner
 • Lovverk
 • Sikkerhet i kravspesifikasjoner, anskaffelser, kjøp av tjenester og outsourcing
 • Sikkerhetstesting
 • Opplæring, bevisstgjøring og kontroll av ansatte
 • Forstå sikkerhetsaspektet i større og komplekse systemer

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og øvingsoppgaver.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer.

4 timer forelesning per uke + øving.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

I løpet av emnet vil det bli gjennomført inntil 5 prosjekter. Alle disse prosjektene må leveres til nærmere definerte frister.

Å benytte kunnskap og teknikker som læres i emnet mot medstudenter, ansatte eller skolens infrastruktur uten at dette på forhånd er avtalt vil kunne medføre at studenten ikke får ta eksamen i emnet.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Emnet vurderes med bokstavkarakterene A-F.

Ingen hjelpemidler tillatt.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteratur vil være tilgjengelig innen 1. juni 2020.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. jan. 2022 02:45:46