Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Tom Heine Nätt
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITF15019 Innføring i datasikkerhet (Vår 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i:

 • bachelorstudiet i informatikk - design og utvikling av IT-systemer

 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data

 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Y-veien 

 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Tress

 • bachelorstudiet i informasjonssystemer

 • bachelorstudiet i digitale medier og design

 • årstudiet i informasjonsteknologi - profil 1 og 2

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper i:

 • programmering tilsvarende emnet Programmering 1

 • webteknologi tilsvarende emnet Webutvikling

 • generell IT

Undervisningssemester

2., 4. og 6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten kan

 • gjøre rede for hackeres motivasjon

 • forklare ulike sikkerhetsutfordringer og hvordan disse kan håndteres

 • gjøre rede for ulike teknologiske og ikke-teknologiske teknikker som benyttes til beskyttelse  

 • gjøre rede for ulike teknologiske og ikke-teknologiske teknikker som hackere benytter for angrep

Ferdigheter

Studenten kan

 • utføre enkle angrep (for å forstå hvordan de skal beskytte seg mot disse)

 • finne og begrense ulike sikkerhetstrusler

 • delta i sikkerhetsarbeide i en bedrift

 • håndtere sikkerhet i privatlivet

Generell kompetanse

Studenten kan

 • forstå hvorfor sikkerhetsaspektet er viktig

 • finne og sette seg inn i nødvendig teknisk informasjon

Innhold

 • Hva er datakriminalitet, og hvorfor bedrives dette?

 • Angrep på tjenester

 • Angrep på applikasjoner, systemer, brukerkontoer og infrastruktur

 • Ulike former for skadelig programvare

 • Social engineering

 • Sikkerhetsbevissthet i privat- og arbeidsliv

 • Introduksjon til sikkerhetsarbeid/sikkerhetsledelse og tilhørende begreper

 • Kort introduksjon til kryptering

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og obligatoriske oppgaver.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer.

4 timer/uke forelesning + labtimer

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

I løpet av emnet vil det bli gjennomført inntil 6 prosjekter. Alle disse prosjektene må leveres til nærmere definerte frister.

Å benytte kunnskap og teknikker som læres i emnet mot medstudenter, ansatte eller skolens infrastruktur uten at dette på forhånd er avtalt vil kunne medføre at studenten ikke får ta eksamen i emnet.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig eksamen

4 timer skriftlig eksamen. Tillatt hjelpemiddel: fire egenproduserte A4-sider.

Det gis bokstavkarakter A-F

Sensorordning

Emneansvarlig sensurerer sammen med ekstern eller intern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen tas samtidig med neste ordinære eksamen.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 8. februar 2018.

Nätt og Heide, "Datasikkerhet - Ikke bli svindlerens neste offer" (2015), ISBN: 978-82-05-48026-1

Nettressurser og utdelt materiale som gjøres tilgjengelig på høgskolens læringsplattform.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. jan. 2022 04:15:57