Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Emneansvarlig:
Egil Norvald
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

SFB30110 Prosjektledelse 1: Prosjektteori (Høst 2011–Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

 • Obligatorisk emne i Bachelor i innovasjon og prosjektledelse.
 • Obligatorisk emne i Bachelor i økonomi og administrasjon ved 3. års profilering i bedriftsøkonimiske emner.
 • Valgfritt som videreføringsemne i Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.
 • Valgfritt emne for studenter fra andre studieprogrammer.

Undervisningssemester

 • Bachelorstudiet i Innovasjon og prosjektledelse: 1. og 2. semester
 • Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon - profilering bedriftsøkonomiske emner: 5. og 6. semester

Innhold

 • Prosjektorganisert læring
 • Mål og problemstilling - grunnsteinene i prosjektet
 • Samarbeid i prosjektet
 • Prosjektets roller
 • Prosjektverktøy
 • Rapportskriving

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen gjennomføres ved temasamlinger. I september vil det gjennomføres en prosjektuke hvor planlegging av prosjekter står i sentrum. Temasamlingene vil gjennomføres med aktiv studentdeltagelse. Mellom hver samling vil det arbeides i kollokviegrupper hvor veiledning er en viktig del av arbeidsformen i gruppene. Det inngår opplæring i informasjons- og litteratursøk og skriving av akademiske rapporter.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Studentene må delta i prosjektuken og i minst 80 % av de øvrige temasamlingene for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig individuell tretimers eksamen. Hjelpemidler oppgis før semesterstart. Karakterskala: A - F.

Skriftlig eksamen kan påklages jfr. Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold, §18.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering
 • Sluttevaluering

Resultatene behandles av:

 • Lærergruppen
 • Avdelingens Utvalg for studiekvalitet og internasjonalisering

Litteratur

Med forbehold om endringer innen semesterstart.

Litteraturlisten ble sist oppdatert den 15.06.2011

Andersen, Erling S. og Eva Schwencke. Prosjektarbeid - en veiledning for studenter. 3. utg. Oslo: NKI forlaget, 2001..
Karlsen, Jan Terje og Petter Gottschalk. Prosjektledelse - fra initiering til gevinstrealisering, Oslo (Universitetsforlaget). Siste utgave.
Tilleggslitteratur/pensum for engelskspråklige studenter:
Maylor, Harvey. Project Management, 4th ed. Financial Times Prentice Hall, 2010

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. jan. 2022 02:52:17