Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Henrik Sætra
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFS10112 Politisk teori, grunnlagsproblemer og demokratiteori (Høst 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i statsvitenskap årsstudium.
Profileringsemne i Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon; profilering statsvitenskap.
Del av 60 studiepoengsenhet som kan inngå i Bachelorstudiet i samfunn, språk og kultur.
Valgfritt emne i bachelorstudiet i internasjonal kommunikasjon.

Undervisningssemester

Årsstudium statsvitenskap: 1. semester (høst).
Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, profilering statsvitenskap: 5. semester (høst).
Bachelorstudiet i samfunn, språk og kultur: 1., 3. eller 5. semester (høst).
Bachelorstudiet i internasjonal kommunikasjon: 5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KUNNSKAP
Studentene har grunnleggende kunnskaper om de forskjellige retninger innenfor politisk teori.

FERDIGHETER
Studentene har blitt trent i systematisk tenkning og refleksjon rundt sentrale statsvitenskapelige problemstillinger.

GENERELL KOMPETANSE
Studentene har fått en generell analytisk kompetanse.

Innhold

  • Innføring i politisk analyse
  • Politisk teori
  • Public choice politisk økonomi
  • Demokratiteori

Først og størst av temaene er de viktigste politiske filosofier og ideologier med et overveiende normativt siktemål. Det gis videre en innføring i public choice, en økonomisk teori om politikken, herunder også spillteori og social choice-teori. Emnet tar også opp forholdet mellom politikken og økonomien.

Under grunnlagsproblemer og demokratiteori presenteres faget mer generelt. Tilnærmingsmåter, fremgangsmåter og problemstillinger i statsvitenskapen berøres.

Samspillet mellom det økonomiske og politiske system blir viet spesiell oppmerksomhet.

Undervisnings- og læringsformer

Anvendelse av teoretiske perspektiver og begreper på dagsaktuelle problemstillinger vektlegges gjennom ulike typer arbeider. Individuell veiledning og oppfølging vil vektlegges gjennom studentorganiserte oppgaveseminarer. Undervisningsspråk er norsk.

Arbeidsomfang

Ca. 420 timer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

En skriftlig innleveringsoppgave (ca. 4-5 sider) må leveres til nærmere fastsatt frist.
Oppgaven må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen
Skriftlig 4-timers eksamen (ingen hjelpemidler). Karakterskala A-F.

 

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følende måte:

- Midtsemesterevaluering
- Løpende evaluering/Sluttevaluering

Resultatene behandles av/i:

- lærergruppe
- studieleder
- lokalt studiekvalitetsutvalg

Litteratur

Malnes,
Raino & Knut Midgaard (2009). Politisk tenkning (3.
utg.). Oslo:Universitetsforlaget. (370s)

Cahn, Steven M. (red.) (2012). Classics of Political & Moral
Philosophy (2. utg.). Oxford: Oxford University Press. (ca. 1100s)

Hovi, Jon (2008). Spillteori. Oslo: Universitetsforlaget.
(100s)

Østerrud, Øyvind (2007). Statsvitenskap
(4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. (kap. 1-5,
17) (63s)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2022 02:52:20