Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Tor Tennvassås
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFB11408 Logistikk (Vår 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

 • Obligatorisk emne i bachelorstudiet i innovasjon og prosjektledelse
 • Obligatorisk emne i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 3. års profilering i økonomisk analyse
 • Valgfritt videreføringsemne for andre studenter ved bachelorstudier i økonomi og administrasjon
 • Valgfritt emne for bachelorstudiet i informasjonssystemer og IT-ledelse
 • Valgfritt emne for bachelorstudiet i informasjonssystemer
 • Valgfritt emne for studenter fra andre studieprogram.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Innføring i bedriftsøkonomisk analyse med IKT (10 studiepoeng) eller tilsvarende.

Undervisningssemester

 • Bachelorstudiet i innovasjon og prosjektledelse: 4. semester (vår)
 • Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, videreføringsemne: 4. eller 6. semester (vår)
 • Bachelorstudiet i informasjonssystemer og IT-ledelse: 4. eller 6. semester (vår).
 • Bachelorstudiet i informasjonssystemer: 4. eller 6. semester (vår).
 • Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, profilering Økonomisk analyse: 4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten har

 • grunnleggende kunnskaper om logistikkens begreper, prinsipper og aktiviteter.
 • har  kunnskaper om en bedrifts logistikkfunksjon
 • kan skape forståelse for hvordan logistikken kan danne grunnlag for konkurransefortrinn i et marked.

Innhold

 • Grunnleggende begreper
 • Prinsipper for effektivisering av logistikkprosesser
 • Logistikk og lønnsomhet
 • Tidsbasert ledelse
 • Servicegrad
 • Kvalitetsledelse
 • Lagerteori
 • Innkjøp og innkjøpsledelse
 • Material- og produksjonsstyring
 • Distribusjon og transport

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Gruppearbeid med veiledning. Prosjektarbeid.

Eksamen

Prosjektoppgave i gruppe og individuell skriftlig eksamen
Deleksamen 1: Prosjektoppgave som gruppearbeid (teller 40 %). Det gis en felles karakter for gruppen.
Deleksamen 2: Individuell skriftlig eksamen (teller 60 %) på tre timer. Hjelpemidler: Kalkulator.

Karakterskala A - F benyttes.

Det gis en samlet karakter i emnet, basert på de to deleksamenene.

Ved ny eksamen trenger kandidaten bare å ta opp den deleksamen som ikke er bestått.

Ved klage på karakter på prosjektoppgaven må alle studentene i gruppen samtykke i og undertegne klagen. Resultatet av klagesensuren gjelder for samtlige i gruppen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering
 • Sluttevaluering

Resultatene behandles av:

 • Lærergruppen
 • Avdelingens Utvalg for studiekvalitet og internasjonalisering

Litteratur

Med forbehold om endringer innen semesterstart.

Litteraturlisten ble sist oppdatert den 15.06.2011

Persson, Göran og Helge Per Virum (2006). Logistikk og ledelse av forsyningskjeder. Oslo: Gyldendal. 416 s.
Banken, Kjell og Rolf Aarland (2003). Logistikk, ledelse og marked. 2.utgave. Bergen: Fagbokforlaget. 374 s.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. jan. 2022 02:53:06