Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Pål Foss
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

SFS20207 Komparativ politikk/Politisk teori (Høst 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Statsvitenskap påbygging.

Emnet kan også inngå i Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KUNNSKAP
Kandidaten har kunnskaper om og oversikt over aktuell debatt om frihet, rett og rettferdighet og det liberale samfunns egenart i politisk tenkning.
Kandidaten har dessuten fått innsikt i hvordan sosiale konflikter om demokrati, industrialisme og markedsøkonomi har bidratt til demokrati. 

FERDIGHETER
Kandidaten kan redegjøre for hvordan sosial integrasjon, det moralske grunnlag for den begrensede stat, politisk identitet samt ulike lands konstitusjonelle ordninger og politiske fellesskap fungerer i dag.

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten har tilegnet seg en generell analytisk kompetanse.

Innhold

Undervisningen gis i en blokk bestående av en del politisk teori og en del komparativ politikk.

Politisk teori
Denne delen av emnet beskjeftiger seg med begreper som frihet, rettferdighet og liberalisme.

Komparativ politikk
Denne del av emnet handler om tre emner innenfor komparativ politikk:

  • Politiske systemer, strukturer og funksjoner 
  • Former for demokrati
  • Utfordringer for det representative demokrati

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppepresentasjoner og diskusjoner. Undervisningen gis i blokker. Politisk teori-delen undervises to uker. Den tredje uken er satt av til skrivingen av en obligatorisk oppgave. Komparativ politikk-delen følger samme opplegg.

Undervisningen foregår hovedsakelig i form av forelesninger. Veiledning i de to skriftlige oppgavene som utgjør en del av eksamen, skjer på oppgaveseminarer. Studentene oppfordres til å danne kollekviegrupper.

Arbeidsomfang

Ca. 280 timer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Ingen.

Eksamen

Individuell mappevurdering
Mappen består av to innleveringsoppgaver; én i politisk teori og én i komparativ politikk. Hver oppgave skal være på 4-6 sider.

Studentene kan skrive besvarelsen på engelsk eller norsk. Det settes en samlet karakter for mappen. Karakterskala A-F.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følende måte:

- Midtsemesterevaluering
- Løpende evaluering/Sluttevaluering

Resultatene behandles av/i:

- lærergruppe
- studieleder
- lokalt studiekvalitetsutvalg

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 18. juni 2015

Komparativ politikk

Kurslitteraturen består av en bok (Caramani 2013), og et kompendium av utvalgte artikler som trykkes opp ved semesterstart.

Caramani, Daniel (2013). Comparative Politics. Oxford: Oxford University Press

Politisk teori

F. A. Hayek (Author), Ronald Hamowy (Editor) The Constitution of Liberty The University of Chicago press (The defintive edition 2011).

John Rawls (ed.Erin Kelly) Justice as Fairness: A Restatement Harvard University Press 2001.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 02:53:02