Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden.
Emneansvarlig:
Irina Nikolskaja Roddvik
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFB10519 Markedsføring (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i:

 • Bedriftsøkonomi, årsstudium
 • Bachelorstudiet i regnskap
 • Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon
 • Bachelorstudiet i informasjonssystemer

Markedsføring (eller tilsvarende) må være fullført og bestått for å starte på emner i tredje studieår i bachelorstudiet i regnskap og bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.

Undervisningssemester

 • Bachelorstudiet i regnskap: 1. semester (høst)

 • Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon: 1. semester (høst)

 • Bachelorstudiet i informasjonssystemer: 3. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten har etter fullført emne tilegnet seg kunnskap om:

 • sentrale begreper, metoder, og teorier i faget

 • verdiskaping der kundene har en sentral rolle

 • tradisjonell og digital markedsføring

 • betydningen av kundeopplevelser for verdiskapende markedsføring

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende tilegnet kunnskap om teoretiske og praktiske problemstillinger i relasjon til verdiskaping med kundene

 • redegjøre for hvordan og hvorfor tradisjonell og digital markedsføring kan være en del av verdiskapende markedsføring

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • arbeide selvstendig og samarbeide med andre om faglige problemstillinger

 • utforske de seneste digitale verktøy innen markedsføring

 • reflektere over organisasjoners etiske dilemma og samfunnsansvar

Innhold

Studenten introduseres for grunnleggende markedsføring ved å lære om hvordan bedrifter kan skape verdier, forventninger og se på kunden som verdiskaper. Emnet kobler grunnleggende forståelse av tradisjonell markedsføring opp mot nyere digital markedsføring.

Undervisnings- og læringsformer

Tradisjonelle forelesninger, gruppearbeid, seminarer og workshops.

Arbeidsomfang

Det er forventet at studenten bruker ca. 280 timer på dette emnet.

Praksis

Det er ingen veiledet praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • En innleveringsoppgave (individuelt eller i gruppe).

Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell, skriftlig hjemmeeksamen. Varighet 72 timer.

Alle hjelpemidler tillatt.

Karakterskala: A - F.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor, eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering.

Resultatene behandles av studieleder i dialog med studenttillitsvalgte og faglærere. Lokalt utvalg for utdanningskvalitet (LUKU) følger opp studentevalueringene ved avdelingen.

Litteratur

Litteraturlista er sist gjennomgått 13.12.2018.

 • Supphellen, M., Thorbjørnsen, H. & Troye, S. V. 2014. Markedsføring: verdibasert forventningsledelse, Bergen, Norway, Fagbokforlaget.

 • Brynjolfsson, E. & Mcafee, A. 2012. Race Against the Machine: How the Digital Revolution Is Accelerating Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly Transforming Employment, Digital Frontier Press.

 • Alt materiale som publiseres på høgskolens læringsplattform og/eller deles ut i forelesninger

Supplerende litteratur

Kotler, P., Armstrong, G. & Parment, A. 2016. Principles of Marketing Scandinavian Edition, United Kingdom, Pearson Education Limited.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 02:58:41