Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Studiested:
Halden
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFB11408 Logistikk (Vår 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i profilering Prosjektledelse og bedriftsrådgivning

Anbefalte forkunnskaper

Innføring i bedriftsøkonomisk analyse eller tilsvarende

Undervisningssemester

6. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten har

 • grunnleggende kunnskaper om logistikkens begreper, prinsipper og aktiviteter.

 • har  kunnskaper om en bedrifts logistikkfunksjon

 • kan skape forståelse for hvordan logistikken kan danne grunnlag for konkurransefortrinn i et marked.

 • kan analysere, planlegge og utføre enkelte logistikkoppgaver i en bedrift.

Innhold

 • Grunnleggende begreper

 • Prinsipper for effektivisering av logistikkprosesser

 • Logistikk og lønnsomhet

 • Tidsbasert ledelse

 • Servicegrad

 • Kvalitetsledelse

 • Lagerteori

 • Innkjøp og innkjøpsledelse

 • Material- og produksjonsstyring

 • Distribusjon og transport

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Gruppearbeid med veiledning. Prosjektarbeid.

Arbeidsomfang

Det er forventet at studenten bruker om lag 280 timer på dette emnet.

Eksamen

Prosjektoppgave i gruppe og individuell skriftlig eksamen

Deleksamen 1: Prosjektoppgave som gruppearbeid (teller 40 %). Det gis en felles karakter for gruppen.

Deleksamen 2: Individuell skriftlig eksamen (teller 60 %) på tre timer. Hjelpemidler: Godkjent kalkulator.

Karakterregel A-F benyttes for begge deleksamener. Begge deleksamener må være bestått for å få karakter i emnet. Det gis én samlet karakter i emnet etter karakterregel A-F.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor, eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny eksamen trenger kandidaten bare å ta opp den deleksamen som ikke er bestått.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering. Resultatene behandles av studieleder i dialog med studenttillitsvalgte og faglærere. Programutvalg følger opp studentevalueringene ved avdelingen.

Litteratur

Litteraturen er sist oppdatert 14.12.2015. Det kan komme endringer før semesterstart.

Persson, Göran og Helge Per Virum (2011 eller nyere utgave). Logistikk og ledelse av forsyningskjeder. Oslo: Gyldendal. 416 s.

Banken, Kjell og Rolf Aarland (2003 eller nyere utgave). Logistikk, ledelse og marked. 2.utgave. Bergen: Fagbokforlaget. 374 s.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. mai 2022 22:17:56