Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for lærerutdanninger og språk
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Johanna M Wagner
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

SFE11320 Engelsk: Amerikansk kultur (Vår 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Engelsk årsstudium.

Obligatorisk emne i 60-studiepoengsenhet for studenter i Bachelorstudiet i samfunn, språk og kultur (gjelder BSSK-kull 2018 og tidligere).

Undervisningssemester

Engelsk, årsstudium: 2. semester (vår).

Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur: 6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten har:

  • kunnskap om og forståelse for amerikansk kultur og samfunn.

  • kunnskap om normer for akademisk skriving på engelsk. 

Ferdigheter

Studenten:

  • har analytiske ferdigheter og evne til kritisk refleksjon i møte med faglitterære tekster.

  • kan sammenholde kulturuttrykk med historisk kontekst.

  • har forbedret sine ferdigheter innen skriftlig argumentasjon og muntlig drøfting på engelsk.

  • kan bruke MLA-referansestil.

Generell kompetanse

Studenten:

  • har evne til uavhengig og kritisk tenking gjennom analyse av amerikansk kultur og sosiale fenomener.

  • behersker forskningsteknikker innen innhenting, vurdering og bruk av sekundærlitteratur på internett og i HiØs bibliotek.

Innhold

Emnet er en vidtfavnende gjennomgang av utviklingen innen amerikansk historie og kultur fra USAs opprettelse frem til i dag, med hovedfokus på 1900-tallet. Man tar for seg temaer som opprettelsen av USA, det politiske systemet, sosiale klasser, etnisitet, kjønn og seksualitet, religion og andre temaer i tilknytning til disse. Litteraturen i emnet vil bli supplert med relevante avisartikler og sakprosa. Studentene vil også få trening i informasjonsinnhenting, analyse og akademisk skriving. 

Undervisnings- og læringsformer

Læringsformene omfatter forelesninger, seminarer, samtaler og aktiviteter i mindre grupper. Studentene forventes å lese emnematerialet hver uke og ta aktivt del i diskusjoner og gruppeoppgaver, både i fysiske møter og digitale omgivelser. Det oppmuntres til gruppearbeid hvor studentene kan samarbeide om fagstoff og oppgaver, også utenom formelle undervisningsaktiviteter.

Arbeidsomfang

Ca. 280 timer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Én individuell skriftlig oppgave med et omfang på 3-4 sider.  

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen (5 timer)

Tillatt hjelpemiddel: Engelsk-engelsk ordbok.

Karakterskala A-F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Emnet evalueres hvert semester.

Resultatene behandles av/i lærergruppe, studieleder og programutvalg.

Litteratur

Litteraturlisten er oppdatert 26. mars 2020. Det tas forbehold om endringer frem til semesterstart.

MLA Handbook, 8th Edition. The Modern Language Association of America (MLA), 2016.ISBN: 9781603292627 (paperback)

American Cultural Studies. Fourth Edition, edited by Neil Campbell and Alasdair Kean, Routledge, 2016. ISBN: 978-1-138-83314-2 (paperback). 

Materiale som blir delt ut i forbindelse med undervisning og/eller lagt ut på læringsplattformen.   

Alle studenter må dessuten ha tilgang til en engelsk-engelsk ordbok, for eksempel Collins Cobuild DictionaryLongman Dictionary of Contemporary EnglishOxford Advanced Learner's Dictionary eller en annen ordbok beregnet på brukere som ikke har engelsk som morsmål (learner's dictionaries).

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. mai 2022 22:18:00