Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Ann-Charlott Beatrice Karlsen
Undervisningsspråk:
Norsk eller engelsk
Varighet:
½ år

ITF10511 Webutvikling (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk i

 • bachelorstudiet i informatikk - design og utvikling av IT-systemer
 • bachelorstudiet i informasjonssystemer 
 • bachelorstudiet i digitale medier og design 
 • årsstudiet i informasjonsteknologi - profil 1 og 2

Valgfritt emne for øvrige.

Undervisningssemester

1. og 3. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten kan

 • forstå nettsteders oppbygning
 • gjøre rede for standarder og retningslinjer for webutvikling
 • gjøre rede for tilgjengelighet og universell utforming
 • gjøre rede for søkemotoroptimalisering
 • gjøre rede for nyere teknologier innenfor web og webutvikling

Ferdigheter

Studenten kan

 • utvikle nettsteder med vekt på nyere teknologier
 • administrere og drifte et nettsted

Generell kompetanse

Studenten kan

 • forstå hvorfor det er viktig å følge standarder, og hvordan disse utvikler seg
 • delta i utviklingen av større prosjekter
 • finne, vurdere og sette seg inn i nødvendig teknisk informasjon

Innhold

  • HTML
  • CSS
  • Webservere (http)
  • Søkemotorer og søkemotoroptimalisering
  • CMS-systemer og editorer
  • Kobling mot sosiale medier
  • Retningslinjer for utvikling av nettsteder
  • Tilgjengelighet
  • Kort om fremtiden: Nettskyen, Semantic web osv

  Ettersom emnet forsøker å være oppdatert på de nyeste standardene, teknologiene og trendene, tas det forbehold om endringer og omprioriteringer i listen over.

    Undervisnings- og læringsformer

    Forelesninger, obligatoriske oppgaver og veiledning på laboratorium.

    Emnet baserer seg også på at studentene i stor grad på egenhånd skal finne og sette seg inn i utdypende informasjon rundt temaene som undervises og som er nødvendige i de ulike prosjektene.

    Arbeidsomfang

    Ca 250 timer.

    4-6 timer forelesninger + øvinger per uke.

    Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

    Inntil 7 obligatoriske innleveringer i løpet av semesteret. Minst 5 av disse må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

    Eksamen

    Skriftlig eksamen

    4 timers skriftlig eksamen. Ingen hjelpemidler tillatt.

    Det gis en karakter etter skala A - F.

    Sensorordning

    Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

    Vilkår for ny/utsatt eksamen

    Ved ny og utsatt eksamen tas denne samtidig med neste ordinære eksamen.

    Evaluering av emnet

    Dette emnet evalueres på følgende måte:

    • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

    Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

    Litteratur

    Litteraturliste sist oppdatert 02. desember 2016.

    • Nätt, Horrnes og Nordengen: Webutvikling, ISBN: 978-82-05-50228-4
    • Nettressurser gjøres tilgjengelig for studentene på høgskolens læringsplattform

    Anbefalt litteratur:

    • Jennifer Grappone, "Search Engine Optimization", John Wiley & Sons, 3rd Edition, ISBN 978-0-470-90259-2
    • Jon Duckett: HTML & CSS: Design and Build Web Sites, ISBN-13: 978-1118008188
    Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2021 16:22:19