Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Tore Marius Akerbæk
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITF19019 Innføring i programmering (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk i

  • bachelorstudiet i digitale medier og design

  • bachelorstudiet i informasjonssystemer med fordypning i datasikkerhet og web

  • årsstudiet i informasjonsteknologi - profil 1

Undervisningssemester

1. og 3. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap:

Studenten kan

  • gjøre rede for grunnleggende programmeringsstrukturer

  • gjøre rede for prinsipper rundt utvikling av programvare

Ferdigheter:

Studenten kan

  • på egen hånd beskrive problemer og løse dem ved hjelp av programmering

Generell kompetanse:

Studenten kan

  • sette seg inn i andre programmeringsspråk enn de som benyttes i dette emnet

Innhold

Hovedfokus i emnet vil være å lære seg grunnleggende programmering. Det å kunne finne og rette feil i sin egen programkode, og å lese dokumentasjon, vil også være sentrale temaer.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, obligatoriske oppgaver og veiledning på laboratorium.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer.

Eksamen

Individuell mappevurdering

Vurdering skjer med utgangspunkt i en digital mappe bestående av fire individuelle mappebidrag. Mappebidragene vektes på følgende måte:

Oppgave 1 10%

Oppgave 2 20%

Oppgave 3 30 %

Oppgave 4 40%

Studenten må bestå alle mappebidragene for å bestå emnet. Mappen vurderes som en helhet og det gis en samlet karakter. Emnet vurderes med bokstavkarakterene A-F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen tas samtidig med neste ordinære eksamen.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

  • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 04.06.2019

Tom Heine Nätt og Jostein Nordengen: Programmering i Java Script, 2016, ISBN:9788205490093

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 10:22:04