Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlige:
 • Stine Aurora Mikkelsplass
 • Nils-Christian Walthinsen Rabben
Undervisningsspråk:
Norsk eller engelsk
Varighet:
½ år

ITF20219 Datanettverk (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for:

 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Y-veien
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Tress

Valgfritt emne for øvrige.

Undervisningssemester

3. og 5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • forstår prinsippene bak lagdeling
 • kjenner til hovedfunksjonene på hvert lag i TCP/IP stacken
 • kjenner til hvordan en protokoll fungerer
 • kjenner til sikkerhet i datakommunikasjon

Ferdigheter

Studenten kan

 • sette opp og konfigurere et lokalt datanettverk (LAN)
 • lage flere subnett av et større LAN
 • enkel programmering av cisco rutere og switcher
 • bruke og konfigurere TCP/IP på Linux
 • IPv4 og IPv6 adressering

Generell kompetanse

Studenten

 • kjenner til internets oppbygging og virkemåte
 • kjenner til forskjellene på de mest brukte protokollene i internet

Innhold

 • Virkemåten til, og samspillet mellom de sentrale byggeklossene i internet.
 • Funksjonene til de forskjellige lag i TCP/IP protokoll-stack'en, fra lag 5 ned til og med lag 1.
 • LAN, WAN, Wireless
 • Ethernet, IP, TCP, UDP
 • Subnetting
 • Ruting
 • VPN
 • VLAN
 • Protokollers oppbygging og virkemåte
 • Feilkontroll, flytkontroll, køkontroll
 • Sikkerhet og kryptering i datakommunikasjon

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, samt øvinger, laboratorieoppgaver og prosjektoppgave.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer.

4 timer forelesninger per uke. Lab og øvinger.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Inntil:

 • 5 øvinger
 • 6 laboratorieoppgaver
 • En prosjektoppgave i gruppe.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig eksamen

4 timer skriftlig eksamen. Bokstavkarakter A-F.

Hjelpemiddel:

 • to A4-ark (fire sider) med egne notater
 • "ikke kommuniserende" kalkulator
 • kandidatens gruppebesvarelse på prosjektoppgaven (se pkt om Arbeidskrav) blir utlevert på eksamen

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 3. januar 2019.

 • "Computer Networking: A Top-Down Approach, 7/E" av James F. Kurose og Keith W. Ross. ISBN 978-0-273-76896-8
 • Forelesningsnotater.
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2021 19:21:09