Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlige:
 • Thi Thuy Nga Dinh
 • Jan Høiberg
Undervisningsspråk:
Norsk eller engelsk.
Varighet:
½ år

ITF22519 Innføring i operativsystemer (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i:

 • Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer

Valgfritt emne for øvrige.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper i programmering tilsvarende emnet Programmering 2.

Undervisningssemester

3. og 5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten forstår

 • hvorledes vanlige operativsystemer er bygget opp
 • hvorledes et operativsystem håndterer:
  • minnet
  • filsystemer og permanente lagringsmedia
  • øvrig maskinvare
  • programmer, prosesser og tråder
  • sikkerhet og feilsituasjoner
 • grunnleggende bruk av operativsystemet Linux
 • scripting og grunnleggende C-programmering i Linux

Ferdigheter

Studenten kan

 • bruke operativsystemet Linux til å håndtere (spesielt tekstlige) data og løse vanlige databehandlingsproblemer
 • programmering av Bash-script på videregående nivå
 • enkel C-programmering i Linux

Innhold

Generelt om operativsystemer:

 • Oppbygning av maskinvaren
 • Oppbygning av operativsystemet
 • Prosesshåndtering
 • Minnestyring
 • Permanent lagring og filsystemer
 • Sikkerhetsproblematikk

Spesielt om Linux:

 • Historikk
 • Oppbygning og implementasjon
 • Bruk av Linux
 • Shell og GUI
 • Scripting og C-programmering
 • Sikkerhet

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger og veiledning.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer.

4 timer forelesning per uke, øvinger og veiledning.

Eksamen

Individuell mappeinnlevering og skriftlig eksamen

Sluttkarakteren settes på bakgrunn av to deleksamener. Hver deleksamen må være bestått for å få hele emnet bestått.

Deleksamen 1 teller 50% og er en individuell mappeinnlevering bestående av inntil 10 programmeringsoppgaver. Karakterskala A-F.

Deleksamen 2 teller 50 % og er en 2 timers skriftlig eksamen med fokus på teori. Ingen hjelpemidler tillatt. Det benyttes karakterskala A-F.

Det gis en samlet individuell karakter, karakterskala A - F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlista er oppdatert 19.6.2020

Andrew S. Tanenbaum: Modern Operating Systems, 4th Edition.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2021 18:22:43