Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Marius Geitle
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITL25019 Big Data: lagring og bearbeiding (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i:

 • bachelorstudiet i informasjonssystemer med fordypnng i Software Engineering og Business Intelligence

Valgfritt emne for øvrige.

Anbefalte forkunnskaper

ITF10319 Databasesystemer og ITF10619 Programmering 2

Undervisningssemester

5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • forstår utfordringene med skalerbarhet, heterogenitet, sikkerhet og feilhåndtering i distribuerte systemer
 • forstår hvordan store datamengder kan bli fordelt utover et stort antall maskiner
 • forstår oppbyggingen av distribuerte systemer for store datamengder

Ferdigheter

Studenten kan

 • designe og implementere løsninger for distribuert datalagring og behandling av store og distribuerte datamengder.

Generell kompetanse

Studenten kan

 • utvikle og bruke systemer for lagring og bearbeiding av store datamengder

Innhold

Anvendelse av og teori om

 • viktige distribuerte filsystemer
 • modeller for distribuert databehandling
 • systemer for distribuert databehandling

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, prosjektarbeid og veiledning.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Inntil 10 stk obligatoriske innleveringer.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Mappeinnlevering

Mappen (individuell eller i gruppe) inneholder følgende elementer:

 •     Rapport som beskriver prosjektet
 •     Beskrivelse av løsninger på problemene knyttet til prosjektet

Mappen vurderes som en helhet og det gis en samlet individuell karakter.

Det benyttes karakterskala A - F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny og utsatt eksamen må alle mappens elementer leveres på nytt.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 31. mai 2021.

Sadalage, Pramod J., and Martin Fowler. NoSQL distilled: a brief guide to the emerging world of polyglot persistence. Pearson Education, 2013.
Chambers, Bill, and Matei Zaharia. Spark: The definitive guide: Big data processing made simple. " O'Reilly Media, Inc.", 2018.
Forelesningsnotater og nettressurser som gjøres tilgjengelig på høgskolens læringsplattform.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2021 17:22:11