Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlige:
 • Bjørn Arild Lunde
 • Daniela Blauhut
Undervisningsspråk:
Norsk eller engelsk
Varighet:
½ år

ITM11319 Designmetoder (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

 • bachelorstudiet i digitale medier og design
 • årstudiet i informasjonsteknologi - profil 3

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Studenten

 • kjenner til sentrale teorier og begreper innen design thinking
 • kjenner til ulike metoder for forstå brukerens behov, idéskaping, prototyping og evaluering

Ferdigheter

Studenten kan

 • arbeide med brukere og involvere dem i designprosessen
 • skape innovative designkonsepter
 • utvikle og evaluere prototyper
 • knytte eget arbeid til eksisterende teorier og begreper innen design thinking

Generell kompetanse

Studenten har opparbeidet kompetanse i kritisk lesing og refleksjon, samt skaffet erfaring med prosjektarbeid i gruppe.

Innhold

Emnet er delt i fem hovedtemaer:

 • Hva er design thinking?
 • Metoder for å forstå brukerens behov
 • Metoder for idéskaping
 • Metoder for prototyping
 • Metoder for evaluering

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, veiledning, lab-øvelser, prosjektarbeid og essayskriving.

Dersom studenter fra internasjonale samarbeidspartnere deltar i undervisningen, vil den bli gjennomført på engelsk.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer.

4 timer forelesning per uke, lab-øvelser og veiledning.

Eksamen

Mappeeksamen i gruppe

Mappeeksamen bestående av opp til 5 leveranser. Leveransene må leveres innen gitte frister og etter spesifikasjoner gitt av emneansvarlig. Karakteren settes basert på en helhetsvurdering.

Det gis individuell karakter på karakterskala fra A -  F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny og utsatt eksamen må alle mappens elementer leveres på nytt. Ny og utsatt eksamen må tas ved neste ordinære eksamen i emnet.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 31. mai 2021.

Lidwell, W., Holden, K. and Butler, J. (2010), Universal principles of design: 125 ways to enhance usability, influence perception, increase appeal, make better design decisions, and teach through design. Rockport [tilgjengelig fra Høgskolen]
Tone Bratteteig (2021). Design for, med og av brukere, Universitetsforlaget, ISBN: 9788215035505.

Tilleggslitteratur:

Lidwell, W. (2015), The Pocket Universal Principles of Design: 150 Essential Tools for Architects, Artists, Designers, Developers, Engineers, Inventors, and Makers. Laguna Hills: Quarto Publishing Group USA [tilgjengelig online]

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 09:21:09