Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Karsten Meinich
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITM20817 Videoproduksjon (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i:

 • bachelorstudiet i digitale medier og design
 • årstudiet i informasjonsteknologi - profil 3
 • bachelorstudiet i internasjonal kommunikasjon

Undervisningssemester

1. og 3. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • kjenner til fortellerteknikker for video
 • kjenner til hvordan videoproduksjoner organiseres
 • kjenner til grunnleggende teknikker for å produsere video

Ferdigheter

Studenten kan

 • unnfange idéer til og planlegge videoproduksjoner
 • utøve ulike roller i gjennomføringen av videoproduksjoner som produsent, regissør, fotograf og klipper

Generell kompetanse

Studenten

 • forstår rammene og betingelsene for en vellykket videoproduksjon både teknisk og som fortelling

Innhold

 • Fortelle med video
 • Idéer og research til videoproduksjoner
 • Planlegging og gjennomføring av videoproduksjoner
 • Foto, lyd og klipp

Undervisnings- og læringsformer

Seminarer, forelesninger og gruppearbeid. 

Arbeidsomfang

Ca. 250 timer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Studenten skal lage tre filmer i gruppe. Hver film skal lages som svar på utfordringer/vektlegginger spesifisert av faglærer og må leveres til fastsatte frister.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Hjemmeeksamen i gruppe og muntlig eksamen i gruppe

Eksamen består av to komponenter:

 1. Hjemmeeksamen i gruppe: Studentene skal lage en film i gruppe på to uker, som svar på en oppgave spesifisert av faglærer. Det gis en felles karakter til gruppen, karakterskala A - F. Denne karakteren kan justeres inntil to trinn ved muntlig eksamen.

 2. Muntlig eksamen i gruppe: Varighet ca. 20-30 minutter. På muntlig eksamen vil hvert gruppemedlem bli stilt individuelle spørsmål knyttet til filmen. Ingen hjelpemidler tillatt. Det gis individuell karakter, karakterskala A -  F.

Det gis en samlet individuell karakter, karakterskala A - F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen må tas neste gang emnet ordinært avholdes.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturen er sist oppdatert 6. juni 2018.

Leirpoll, Jarle. 2015. Video i praksis (5. utgave)

Murch Walter. 2001. In the blink of the eye. 2nd edition.

Relevante artikler gjøres tilgjengelig på høgskolens læringsplattform.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2021 15:21:28