Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlige:
 • Tore Marius Akerbæk
 • Joakim Karlsen
Undervisningsspråk:
Norsk eller engelsk
Varighet:
½ år

ITM30719 Kommunikasjonsdesign (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

 • bachelorstudiet i digitale medier og design

 • bachelorstudiet i informasjonssystemer med fordypning i datasikkerhet og web

Valgfritt emne for Bachelor i internasjonal kommunikasjon

Undervisningssemester

3. og 5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Studenten

 • kjenner til grunnleggende utfordringer og løsninger knyttet til å organisere redaksjonelt arbeid for nettmedier.
 • kjenner til metoder og teknikker for å designe og utvikle redaksjonelt innhold for nettmedier.

Ferdigheter

Studenten kan

 • organisere redaksjonelt arbeid for nettmedier.
 • designe og utvikle redaksjonelt innhold for nettmedier.
 • ta på seg rollen som designer, utvikler eller journalist i et redaksjonelt team med ansvar for publisering til nett.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan jobbe selvstendig og i gruppe i kontekst av organisert redaksjonelt arbeid.
 • har blitt gitt muligheten til aktivt å utvikle evner til å kommunisere, tenke, mestre utfordringer og å løse problemer i samarbeid med andre.

Innhold

Design og utvikling av redaksjonelt innhold for nettmedier:

 • Hvilke virkemidler er tilgjengelig for nyhetsformidling online og hvordan kan de brukes for å nå publikum?
 • Metoder og teknikker for design av nyheter online med henblikk på hvem som leser hvilke nyheter og på hvilken måte.
 • Metoder og teknikker for utvikling av nyheter online ved hjelp av HTML, CSS, JavaScript, kodebiblioteker og rammeverk.

Organisering av redaksjonelt arbeid for nettmedier:

 • Hvilken kompetanse trengs for å lage nyheter online?
 • Hvordan mobilisere nok tid og ressurser til nyhetsformidling online?
 • Hvordan mobilisere ett (betalende) publikum for nyhetsformidling online?

En grunnleggende og praktisk innføring i journalistikk og redaksjonelt arbeid med vekt på hvordan dette arbeidet innrettes for å: informere, avsløre og/eller legge til rette for diskusjon og debatt.

Undervisnings- og læringsformer

Prosjektarbeid, veiledning og undervisning.

Kurset legger opp til en problembasert, tverrfaglig og temabasert læringsprosess. Studentene gis muligheten til aktivt å utvikle evner til å kommunisere, tenke, mestre utfordringer og å løse problemer i samarbeid med andre.

Kursets oppbygging er basert på pågående prosjektarbeid. Det vil holdes kurs om metoder og teknikker for utvikling av interaktivt redaksjonelt innhold for web og mobil, journalistikk og andre relevante temaer ved behov.

Dersom internasjonale studenter deltar i undervisningen, vil den bli gjennomført på engelsk.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer.

4 timer forelesning per uke, inkludert redaksjonsmøter, workshops og veiledning.

Eksamen

Mappeeksamen i gruppe

Mappeeksamen bestående av 3-5 nyhetssaker og 1 langlesningssak. Karakteren settes basert på en helhetsvurdering. Hele gruppen gis samme karakter.

Det benyttes karakterskala A -  F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen må tas ved neste ordinære eksamen i emnet.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Undervisningsmateriale i form av nettressurser gjøres tilgjengelig på høgskolens læringsplattform ved kursstart.

Det forventes at studentene finner relevante kunnskapsressurser underveis i kurset.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2021 15:21:29