Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Eva Elisabeth Pettersen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITM31019 Digital markedsføring (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i:

 • bachelorstudiet i informasjonssystemer

Valgfritt emne for øvrige.

Undervisningssemester

3. og 5.semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om

 • Grunnleggende teorier i markedsføring
 • Strategier for digital markedsføring
 • Søkemotoroptimalisering
 • Media- og tekstproduksjon for digitale kanaler
 • Hvilke muligheter som ligger i ulike digitale markedsføringskanaler (websider, sosiale medier, epost, etc.)

Ferdigheter

Studenten kan

 • Forstå kunden og kundereisen
 • Innhente, analysere og evaluere digitale data om brukere og anvende resultatene i digital markedsføring
 • Anvende ulike digitale markedsføringskanaler
 • Bruke verktøy for å administrere digital markedsføring.
 • Lage, iverksette og evaluere en strategiplan for digital markedsføring

Generell kompetanse

Studenten har erfaring med

 • Digital markedsføring

Innhold

 • Grunnleggende teorier i markedsføring
 • Strategier for digital markedsføring
 • Søkemotoroptimalisering
 • Media- og tekstproduksjon for digitale kanaler
 • Muligheter ved ulike digitale markedsføringskanaler (websider, sosiale medier, epost, etc.)
 • Verktøy for å administrere digital markedsføring

Undervisnings- og læringsformer

Seminar, forelesninger, praktiske oppgaver, individuelle oppgaver og gruppearbeid. Arbeidsformen skal være praktisk og selvstendig.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer.

4 timer forelesning per uke.

Eksamen

Mappeinnlevering

Mappe som inneholder strategiplan for digital markedsføring for en virksomhet, eksempler på iverksettelse av planen og evaluering av denne. Basert på studentantall og oppgavens omfang avgjøres det om dette skal gjøres individuelt eller i gruppe.

Det gis individuell karakter, karakterskala A-F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres samtidig med neste ordinære eksamen i emnet.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 17.01.2019.

Forelesningsnotater og nettbaserte ressurser som gjøres tilgjengelig på høgskolens læringsplattform.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. jan. 2022 02:17:34