Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Jarl Schjerverud
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITM32019 3D-animasjon (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

 • bachelorstudiet i digitale medier og design med fordypning i 3D-modellering og animasjon

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende emnet 3D-modellering.

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten har

 • utviklet grunnleggende teoretisk kunnskap om animasjon, rigging, planlegging og etterarbeid av 3D-modellerte sekvenser

Ferdigheter

Studenten

 • har grunnleggende praktiske ferdigheter i bruk av programvare for 3D-modellering og animasjon
 • kan fremstille ulike typer 3D-animasjoner

Generell kompetanse

Studenten kan

 • bidra i prosjekter med flere aktører der utvikling av 3D-modeller og animasjon er integrert i produksjonen

Innhold

 • Key-frame animasjon, path animasjon, og andre animasjons teknikker.
 • Rigging og skinning av modeller
 • Rendring av sekvenser
 • Optimalisering og utnytting av maskinvare
 • Planlegging av animasjoner
 • Kamera, komposisjon og føring
 • Etterarbeide av animasjons-sekvenser

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, workshops, øvinger og selvstudium.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer.

4 timer undervisning + øvinger per uke.

Eksamen

Individuell mappeeksamen

Individuell innlevering av en film-sekvens med stillbilder. Innleveringer underveis i semesteret med tilbakemelding fra faglærer.

Det benyttes karakterskala A -  F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny og utsatt eksamen må alle mappens elementer leveres på nytt. Dette i samråd med emneansvarlig.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 9. januar 2019

Getting started with Maya (Autodesk, web-versjon) Derakhshani, Dariush: Introducing Autodesk Maya (Autodesk, 2016)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 10:22:09