Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlige:
 • Tom Erik Høvring
 • Ida Katrine Thoresen
 • Lars Vidar Magnusson
Undervisningsspråk:
Norsk eller engelsk
Varighet:
½ år

ITF10319 Databasesystemer (Vår 2022)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne som inngår i

 • bachelorstudiet i informatikk - design og utvikling av IT-systemer

 • bachelorstudiet i informasjonssystemer

 • bachelorstudiet i ingeniør, data

 • bachelorstudiet i ingeniør, data, Y-veien

 • bachelorstudiet i ingeniør, data, Tress

 • årstudiet i informasjonsteknologi - profil 2

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende emnene:

 • Programmering 1

 • Teknologi og samfunn

Undervisningssemester

2. og 4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • har oversikt over hva et databasesystem er

 • har gode kunnskaper om relasjonsmodellen og alternative modeller

 • kjenner godt til utviklingsprosessen ved laging av databaser

 • kjenner til utfordringer ved transaksjoner og samtidig bruk av databaser

Ferdigheter

Studenten kan

 • lage SQL-setninger for datadefinisjon, -manipulasjon og -utplukk på et relativt avansert nivå.

 • lage datamodeller

 • gjøre rede for karakteristika ved ulike modeller for oppbygging av en database

 • gjøre rede for ulike temaer innenfor databaser

Generell kompetanse

Studenten kan

 • se sammenhengen mellom databasesystem og dens plass i et totalt IT-system

 • utvikle og bruke databaser

Innhold

 • Generelt om databaser

 • SQL

 • noSQL

 • Datamodellering

 • Teorigrunnlaget for relasjonsdatabaser

 • Samtidighet, sikkerhet, integritet og gjenoppretting

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppeøvelser, selvstudium og innleveringsoppgaver.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer.

4 timer forelesning + øvinger per uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Inntil 5 obligatoriske oppgaver.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Hjelpemiddel: To A4-ark (fire sider) med egne notater

Bokstavkarakter A - F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny og utsatt eksamen tas denne samtidig med neste ordinære eksamen.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 3.11.2020.

 • Nettressurser og utdelt materiale som gjøres tilgjengelig på høgskolens læringsplattform.

 • Bjørn Kristoffersen, Databasesystemer (2020), 5. utgave, ISBN:9788215032511

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2021 19:21:17