Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlige:
 • Lars Vidar Magnusson
 • Lars Emil Skrimstad Knudsen
Undervisningsspråk:
Norsk eller engelsk.
Varighet:
½ år

ITF20119 Rammeverk (Vår 2022)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i:

 • bachelorstudiet i informatikk - design og utvikling av IT-systemer med fordypning i programmering og datasikkerhet

Valgfritt emne for øvrige.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper i programmering tilsvarende Programmering 1 og Programmering 2.

Undervisningssemester

4. og 6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten kan

 • forstå hensikten ved å benytte rammeverk

 • identifisere og velge hensiktsmessige rammeverk

 • grunnleggende prinsipper om rammeverkdesign

 • forstå ulike typer rammeverk

 

Ferdigheter

Studenten kan

 • identifisere og velge hensiktsmessige rammeverk

 • sette seg inn i nye og ukjente rammeverk

 

Generell kompetanse

Studenten kan

 • finne og sette seg inn i nødvendig teknisk informasjon

Innhold

 • Metoder for å identifisere og velge fornuftige rammeverk til en jobben som skal gjøres

 • Lære å sette inn i rammeverk

 • Lære seg å benytte rammeverk

 • Lære seg hvordan rammeverk designes

 • Lære om ulike type rammeverk

Undervisnings- og læringsformer

Prosjektarbeid og forelesninger.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Muntlig presentasjon av prosjekt.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.  

Eksamen

Individuelt prosjekt

Prosjektet skal leveres i inntil 4 delleveranser til fastsatte frister.

Prosjektet vurderes med bokstavkarakterene A-F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen tas samtidig med neste ordinære eksamen

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 11. desember 2019.

Krzysztof Cwalina and Brad Abrams, "Framework Design Guidelines: Conventions, Idioms, and Patterns for Reusable .NET Libraries (Microsoft Windows Development Series)", 2nd Edition, ISBN-13: 978-0321545619.

Nettressurser og utdelt materiale som gjøres tilgjengelig på høgskolens læringsplattform.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2021 19:21:18