Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlige:
 • Claus Gulbrandsen
 • Tore Marius Akerbæk
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITM20718 Grafisk design (Vår 2022)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for

 • bachelorstudiet i digitale medier og design

 • årstudiet i informasjonsteknologi - profil 3

Valgfritt emne for øvrige.

Undervisningssemester

2. og 4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

 • Studenten forstår prinsipper for grafisk formgiving.

Ferdigheter

 • Studenten kan bruke de vanligste verktøyene for grafisk formgiving til å kommunisere på flere flater.

Generelle kompetanse

 • Studenten kan arbeide strukturert med formgiving ved hjelp av grafiske virkemidler på flere flater.

Innhold

Emnet gir en innføring i:

 • bruk av grafiske virkemidler for å kommunisere effektivt i digitale medier.

 • grafiske virkemidler som farge, typografi, layout for flere flater (skjerm, nettbrett og mobil).

 • de vanligste verktøyene for grafisk formgiving.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, praktiske oppgaver med individuell veiledning og programvareundervisning.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer.

4 timer forelesning pr uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Inntil 3 obligatoriske oppgaver. 

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell prosjektoppgave

Utvikling av en presentasjon med grafisk profil og innhold. Studenten velger mellom å utvikle en presentasjon av seg selv som informatiker for framtidige arbeidsgivere, eller å profilere et selskap/firma. Grafisk profil skal bestemme farger, typografi og layout for skjerm, nettbrett og mobil.

Karakterskala: A - F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny eller utsatt eksamen må prosjektet leveres på nytt i samråd med emneansvarlig.

Evaluering av emnet

 Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Artikler, lenker og forelesninger som publiseres på høgskolens læringsplatform.

Anbefalt litteratur:

A guide to graphic design. 2013. Pearson Education. Scott W. Santoro. ISBN-13: 978-0132300704. ISBN-10: 9780132300704.

Snarveien til PhotoShop CC. 2015. Gyldendal. Eva M. Hornnes, Hilde O. Mykland. ISBN: 9788205486256  

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2021 00:22:29